Asidik İçeceklerin Yüksek Viskoziteli Universal Bulk- Fill Kompozitlerin Renk Stabilitesi Üzerine Etkileri


Ünalan Değirmenci B.

Van Tıp Dergisi, cilt.28, sa.1, ss.25-31, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 28 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2021
  • Doi Numarası: 10.5505/vtd.2021.57704
  • Dergi Adı: Van Tıp Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.25-31

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı 1 gün ve 1 hafta süre ile devamlı olarak kola, portakal suyu ve distile suya maruz bırakılan yüksek viskoziteli universal bulk-fill kompozit rezinin renk stabilitesinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız için bir adet yüksek viskoziteli universal bulk-fill kompozitten paslanmaz çelik kalıp kullanılarak 5 mm çapında ve 2 mm kalınlığında toplam 36 adet disk şeklinde örnek hazırlandı. Hazırlanan örnekler kullanılan içeceklere göre rastgele 3 gruba ayrıldı (n=12). Her örneğin içeceğe maruz bırakılmadan önce başlangıç renk ölçümleri yapıldı. Daha sonra tüm örnekler, 37 ° C'de bir etüvde ilgili içecek içerisinde saklandı. Bu süreç 1 hafta boyunca devam ettirildi ve 1. gün ve 1. hafta sonunda renk ölçümleri tekrarlandı. Veriler SPSS V23 programı ile analiz edildi. Gruplar arası karşılaştırmalar tek yönlü varyans analizi ile incelendi.

Bulgular: Test edilen içecek gruplarının bulk-fill kompozitin renk değerleri (∆E1, ∆E2, ∆L1, ∆L2, ∆a1, ∆a2∆bve ∆b2) üzerindeki etkileri istatistiksel olarak analizedildi. Tüm parametreler üzerinde içeceklerin ve zamanın istatistiksel olarak anlamı seviyede etkilerinin olduğu tespit edildi (p<0,05).

Sonuç: Yüksek viskoziteli bulk-fill kompozitlerin asidik içeceklere maruz kalması maruziyet süresi ile doğru orantılı olarak renk değişimine neden olmaktadır.

Objective: The aim of this study is to evaluate the color stability of high-viscosity universal bulk-fill composite resin, which is continuously exposed to cola, orange juice and distilled water for 1 day and 1 week.

Material and Method: For our study, 36 disc-shaped samples with a diameter of 5 mm and a thickness of 2 mm were prepared using a stainless steel mold from a high-viscosity universal bulk-fill composite. The prepared samples were randomly divided into 3 groups according to the drinks used (n = 12). Initial color measurements were made before each sample was exposed to the drink. All samples were then stored in the respective beverage in an incubator at 37 ° C. This process was continued for 1 week, and color measurements were repeated at day 1 and at the end of week 1. The data were analyzed with SPSS V23 program. Comparisons between groups were analyzed by one-way analysis of variance.

Results: The effects of the tested beverage groups on bulk-fill composite color parameter values (E1, E2, L1, L2, a1, a2, b1 and b2) were statistically analyzed. It was determined that drinks and immersion time had statistically significant effects on all parameters (p <0.05).

Conclusion: Exposure of high viscosity bulk-fill composites to acidic beverages causes color change in direct proportion to the immersion time.