EVRİM BİLMİ VE BAZI BİYOLOJİK KAVRAMLARI İÇEREN GÖRSEL DERS MATERYALİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI


Creative Commons License

Demirkuş N.

EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences , no.2, pp.181-191, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Evrim Bilimi ve bazı biyolojik kavramları ile ilgili web sitleri, sanal kütüphane, aktüel ders notları, makaleler ve evrimle ilgili belgesel filmlerden gerekli dokümanlar toplanmıştır. Böylece görsel, işitsel ve yazınsal araştırma materyali hazırlanmıştır. Amaç bu konuda görsel, işitsel ve yazınsal ders materyali geliştirmektir. Araştırmada geliştirilen materyalin eğitime etkisini ölçebilmek için ön çalışma yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Araştırmada dokümanların incelemesi yapılmıştır. Toplanan tüm veriler, bilimsel yöntemler ve ölçütlerine göre değerlendirilmiştir. Araştırmada Evrim Bilimiyle ilgili 129 bilimsel belgesel filme ait 1383 görsel, işitsel, yazınsal ve ilişkisel kavram hazırlanmıştır. Toplanan tüm kavramlar sanal programlar ile internete bütünleşik olarak DVD’de toplanmış ve http://www.nadidem.net/kf/ma/ma.html adresine konumlandırılmıştır. Araştırmada kullanılan sanal araçlar, izlenen yollar, yöntemler ve yapılan işlemlerin tüm aşamaları yöntem kısmında anlatılmıştır. Araştırmanın kazanımları, eğitime katkısı ve varılan yargılar sonuç ve öneriler kısmında sunulmuştur.