TÜRKİYE SÜPER LİG FUTBOLCULARINDA DİZ EKSTANSİYON/FLEKSİYON İZOKİNETİK KUVVETLERİNİN ANALİZİ


Creative Commons License

Aydın C. G. , Kaplan Ş. , Kaya H. İ. , Turgut T., Serbest M. O. , Erdoğan A., ...Daha Fazla

Spor Hekimliği Dergisi, cilt.45, sa.3, ss.99-106, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 45 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Spor Hekimliği Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.99-106

Özet

Bu çalışma futbolcuların diz kuvvet değerleri arasındaki denge oranlarını araştırmak ve Türkiye Süper Lig futbolcularında diz eklemi normatif izokinetik kuvvet değerlerini incelemek amacıyla tasarlandı. Çalışmaya 153 profesyonel futbolcu (yaş 25.2 ± 4.1 yıl; boy 180.9 ± 6.2 cm; vücut ağırlığı 77.7 ± 6.8 kg) katıldı. Diz fleksör (hamstring grubu: H)
ve diz ekstansör (quadriceps grubu: Q) izokinetik kuvvetleri, konsantrik modda 60, 180, 240 ve 300°/sn açısal hızlarda izokinetik dinamometre kullanılarak ölçüldü. Fleksör/ekstansör kuvvet oranı (H/Q) hesaplandı. Futbolcuların 34’ünde (%22.2) %10’un üzerinde, 11’inde (%7.2) ise %15’in üzerinde fleksiyon eksikliği saptandı. Yine 31 futbolcuda (%20.3) %10’un üzerinde, dokuzunda (%5.9) ise %15’in üzerinde ekstansiyon eksikliği belirlendi. Hem fleksiyon hem de ekstansiyon eksikliği %10’un üzerinde
olan futbolcu sayısı 13 (%8.5) iken, %15’in üzerinde olanların sayısı ise yalnızca iki (%1.3) idi. Çalışmadan elde edilen verilerle Türkiye Süper Lig futbolcularında diz eklemi normatif izokinetik kuvvet değerleri gözlenmiş oldu ve kuvvet eksikliği oranları saptandı.
Anahtar sözcükler: İzokinetik kuvvet, futbol, diz, H/Q oranı