Evaluation of Adjuvant Radiotherapy Efficacy in Pure Ductal Carcinoma In situ Patients According to Different Variables


Creative Commons License

Karaca F., Mentes S., Cıl T., Keskin S.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.16, no.3, pp.369-374, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.17517/ksutfd.828771
  • Journal Name: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.369-374

Abstract

Objective: Ductal carcinoma in situ is a non-invasive pathology of breast cancer. Pure ductal carcinoma in situ is extremely rare, although it is often accompanied by invasive breast cancers. The aim of this study is to examine the distribution of ductal carcinoma in situ patients receiving adjuvant radiotherapy

according to different variables and their relationship with each other and to determine the effects of adjuvant radiotherapy on clinical follow-up in these patients. Material and Methods: The study included 27 patients who applied to the Adana City Training and Research Hospital Radiation Oncology outpatient clinic and received adjuvant radiotherapy with a diagnosis of pure ductal carcinoma in situ.

Results: The mean age of the patients was 45.33 year in the premenopausal period and 59.83 in the postmenopausal period, and a statistically significant result was obtained when the age of both groups was compared (p = 0.001). Age and tumor diameter (38.8%) was assessed statistically significant (p <0.05). it can be stated that the tumor diameter tends to increase with increasing age. Conclusion: Age, tumor size, receptor status, operation margin, histopathological grade, multifocality and adjuvant treatments are effective on local recurrens and survival in ductal carcinoma in situ patients. Patients diagnosed with ductal carcinoma in situ receive adjuvant radiotherapy after breast conserving

surgery, reducing the risk of local recurrens.

Amaç: Duktal karsinoma in situ, meme kanserinin invaziv olmayan bir patolojisidir. Saf duktal karsinoma in situ, sıklıkla invaziv meme kanserleri ile birlikte görülmesine rağmen oldukça nadirdir. Bu çalışmanın amacı, adjuvan radyoterapi alan in situ duktal karsinom hastalarının farklı değişkenlere göredağılımını ve birbirleriyle ilişkilerini incelemek ve bu hastalarda adjuvan radyoterapinin klinik takip üzerindeki etkilerini belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi polikliniğine başvuran ve saf duktal karsinoma in situ tanısıyla adjuvan radyoterapi alan 27 hasta dahil edildi. Bulgular: Hastaların premenopozal dönemde yaş ortalaması 45.33, postmenopozal dönemde 59.83 idi ve her iki grubun yaşları karşılaştırıldığında istatistikselolarak anlamlı sonuç elde edildi (p = 0.001). Yaş ile tümör çapı (% 38.8) değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p <0.05). Yaş ilerledikçe, tümör çapının artma eğiliminde olduğu söylenebilir. Sonuç: Yaş, tümör boyutu, reseptör durumu, operasyon sınırı, histopatolojik grade, multifokalite ve adjuvan tedaviler, duktal karsinom in situ hastalarının lokal nükslerinde ve sağkalımı üzerinde etkilidir.