SOME DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF BLACK BEAN APHID (Aphis fabae) ON BROAD BEAN (Vicia fabae)


Özgökçe M. S., Başı F. H., Kına E., Kara H.

IV-INTERNATIONAL CONFERENCE OF FOOD, AGRICULTURE, AND VETERINARY SCIENCES, Van, Turkey, 27 - 28 May 2022, pp.371-372

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.371-372
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Black bean aphid, Aphis fabae, is an important pest that feeds on more than a hundred herbaceous and woody plants and carries more than thirty plant virus diseases. In the study, age and stage-specific life table and population size were determined on the “Filiz” broad bean (Vicia fabae) cultivar of this pest under laboratory conditions. Life tables are studies that provide summary information about the biology of a species based on the raw data of development, reproduction and survival rate under certain conditions and help us understand the population dynamics of that species. The studies were carried out in a climate room adjusted to 251 C constant temperature, 50-60% relative humidity and 16:8 hours of light. At the end of the study, it was determined that the pest developed in 8.52.121 days and the total lifespan was 17.5 days. Life table parameters were determined as the intrinsic rate of increase (r) 0.07 g-1 , the finite rate of increase () 1.077 g-1 , mean generation time (T) 13.89 days, net reproductive rate (R0) 2.8 nymphs/female. It has been estimated that the population size of the pest can reach 463.1 individuals on the 60th day when the initial population of 10 nymphs is taken. It was determined that the life table parameters of the pest were generally low when compared with the studies carried out with different varieties of the same host.

Siyah fasulye yaprakbiti, Aphis fabae yüzden fazla otsu ve odunsu bitki üstünde beslenen ve otuzdan fazla bitki virus hastalığını taşıyan önemli bir zararlıdır. Çalışmada bu zararlının “Filiz” bakla (Vicia fabae) çeşidi üstünde laboratuvar koşullarında yaş ve döneme özgü yaşam çizelgesi ve popülasyon büyüklüğü belirlenmiştir. Yaşam çizelgeleri bir türün belli koşullar altında gelişme, üreme ve canlılık oranı ham verilerine dayalı olarak biyolojisine ait özet bilgiler sunan ve o türün populasyon dinamiğini anlamamıza yardımcı olan çalışmalardır. Çalışmalar 251 C sabit sıcaklık, %50-60 orantılı nem ve 16:8 saat aydınlık koşullarına ayarlanmış iklim odasında yürütülmüştür. Çalışma sonunda zararlının 8.52.121 günde geliştiği ve toplam yaşam uzunluğunun 17.5 gün olduğu saptanmıştır. Yaşam çizelgesi parametreleri ise sırayla kalıtsal üreme yeteneği (r) 0.07 g-1 , artış oranı sınırı () 1.077 g-1 , ortalama döl süresi (T) 13.89 gün, net üreme gücü (R0) 2.8 nimf/dişi olduğu belirlenmiştir. Zararlının populasyon büyüklüğünün ise başlangış popülasyonu 10 nimf alındığında 60. günde 463.1 bireye ulaşabileceği tahmin edilmiştir. Zararlının yaşam çizelgesi parametrelerinin aynı konukçunun farklı çeşitleri ile yürütülmüş çalışmalar ile karşılaştırıldığında genel olarak düşük olduğu saptanmıştır.