Farklı sürelerde sütten kesimin Karakaş koyunlarında süt verimi ve kuzularında büyüme ve gelişme üzerine etkileri


Creative Commons License

Cengiz F. , Aygün T. , Demirel M. , Çelikyürek H. , Gökdal Ö., Yıldız S.

Doğu Anadolu Tarım Kongresi, Bildiri Kitabı,, Erzurum, Türkiye, 14 - 18 Eylül 1998, ss.959-968

  • Basıldığı Şehir: Erzurum
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.959-968

Özet

FARKLI SÜRELERDE SÜTTEN KESİMİN KARAKAŞ KOYUNLARINDA SÜT VERİMİ VE KUZULARINDA BÜYÜME VE GELİŞME ÜZERİNE ETKİLERİ(*)
Fırat CENGİZ(1)       Turgut AYGÜN(1)        Murat DEMİREL(1)
Hasan ÇELİKYÜREK(1)     Özdal GOKDAL(1)     Serhat YILDIZ(1)

Özet: Bu araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Koyunculuk İşletmesi’nde bulunan 48 baş Karakaş koyunu ve bunlardan 1997 Mart ayında doğan 53 baş kuzu üzerinde yürütülmüştür. Koyunlara doğumdan itibaren 800 g/baş/gün olarak %12.8 ham proteinli yoğun yem ve ad libitum olarak kıyılmış kuru korunga verilmiştir. Kuzular 45, 60, 75 ve 90 günlük yaşta olmak üzere farklı sürelerde sütten kesilmişlerdir. Sütten kesilen kuzular analarından ayrılarak mer’aya götürülmüş ve akşamları mer’aya ek olarak %17.6 ham protein içerikli karma yemle ad libitum yemlenmişlerdir. Kuzuların canlı ağırlıkları 45. günden başlayarak 120. güne kadar 14 gün aralıklarla tartılarak saptanmıştır.
Kuzuları 45, 60, 75 ve 90 günlük yaşta sütten kesilen Karakaş koyunlarında sırasıyla laktasyon süt verimi 39.28, 38.53, 33.70 ve 33.29 lt; laktasyon süresi 166.13, 169.54, 167.79 ve 157.12 gün olarak hesaplanmış ve gruplar arası farklılıklar önemli bulunmamıştır.
45, 60, 75 ve 90 günlük yaşta sütten kesilen kuzularda sırasıyla 45. gün canlı ağırlığı 11.34, 11.30, 10.74 ve 10.63 kg; 60. gün canlı ağırlığı 11.93, 13.51, 13.17 ve 12.14 kg; 75. gün canlı ağırlığı 13.92, 15.61, 15.76 ve 14.24 kg; 90. gün canlı ağırlığı 16.20, 17.13, 18.20 ve 17.61 kg; 120. gün canlı ağırlığı 20.89, 21.81, 22.75 ve 22.00 kg hesaplanmış ve gruplar arası farklılıklar önemli bulunmamıştır. Doğum-120. gün arası günlük canlı ağırlık artışı sırasıyla 133.95, 141.52, 149.56 ve 143.32 g; 46-120. günler arası günlük canlı ağırlık artışı 126.13, 134.40, 157.94 ve 148.46 g (P<0.01) bulunmuştur.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar, Karakaş koyunlarında laktasyon süt veriminin sütten kesim geciktikçe azaldığını ve laktasyon süresinin 90. gün sütten kesim grubunda en kısa olduğunu, ancak sözkonusu farklılıkların önemli olmadığını; ayrıca farklı sürelerde sütten kesilen Karakaş kuzularında çeşitli dönem canlı ağırlıkları bakımından önemli farklılıkların olmadığını, günlük canlı ağırlık artışı bakımından ise görülen farklılıkların yalnızca 46-120., 61-120. ve 91-120. günler arası için önemli (P<0.01) olduğunu göstermiştir.

EFFECTS OF VARIOUS AGES OF WEANING ON MILK PRODUCTION OF EWES AND GROWTH OF LAMBS IN KARAKAŞ SHEEP

Summary: This study was conducted on 48 Karakaş ewes and 53 lambs in the Farm of Agricultural Faculty at the Yüzüncü Yıl University. The ewes were fed on 800 g/head/day supplemental concentrates and onobrychis sativa (trefoil) straw ad libitum. The lambs were weaned at 45, 60, 75 and 90 days of age. After weaned, the lambs were taken to the pasture and fed on concentrates ad libitum with 17.6 % crude protein in addition to pasture at the evenings. Live weights of lambs were determined at 14 day intervals.
Lactation milk production in Karakaş ewes which their lambs were weaned at 45, 60, 75 and 90 days of age was estimated as 39.28, 38.53, 33.70 and 33.29 lt, and, lactation period was estimated as 166.13, 169.54, 167.79 and 157.12 days, respectively. The differences among the groups were not found significant.
The average values were estimated as 11.34, 11.30, 10.74 and 10.63 kg for live weight at 45 days of age; 11.93, 13.51, 13.17 and 12.14 kg for live weight at 60 days of age; 13.92, 15.61, 15.76 and 14.24 kg for live weight at 75 days of age; 16.20, 17.13, 18.20 and 17.61 kg for live weight at 90 days of age; 20.89, 21.81, 22.75 and 22.00 kg for live weight at 120 days of age in groups, respectively. The differences among the groups were found not significant. Daily live weight gains of lambs in the groups were estimated as 133.95. 141.52, 149.56 and 143.32 g between birth and 120 days; 126.13, 134.40, 157.94 and 148.46 g (P<0.01) between 46 and 120 days.
The results of this research indicated that lactation milk production in Karakaş ewes decreased related to the late weaning and the shortest lactation period was occured in the 4th group, but the differences were not significant. The results also indicated that there were not significant differences for live weights of Karakaş lambs weaned at various ages, but there were significant differences for daily live weight gain at 46-120, 61-120 and 91-120 day intervals (P<0.01).