Van doğal meralarında bulunan bazı bitkilerin tıbbi ve gıda amaçlı kullanımının değerlendirilmesi


Creative Commons License

Ekin Z., Zorer Çelebi Ş.

Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 12 - 15 September 2011, pp.1461-1466

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1461-1466
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Flora of East Anatolia Region with its rich diversity of plants is one of the most
important sources of genes in the world. The province of Van located in this region is
also notable for its vast pasture land. The pastures forming the most important source of
biodiversity and plant genetic resources are natural richness for animal nutrition as well
as humans that benefit from plants as medical and food purposes. In this huge species
diversity in pastures, the number of plants used for human nutrition, medicine, spices,
herbal tea as well as commercial ones is very high. The knowledge of the local people
on using these plants for especially medicinal purposes is disappearing gradually
without being transferred to new generations. In this study, to draw attention to evaluate
the use of some of these plants found in the natural pastures of Van in various
disciplines by also considering local peoples’ use for medical and nutrition purposes
and to protect them as gene sources are aimed.

Doğu Anadolu Bölgesi florası zengin bitki çeşitliliği ile dünyanın önemli gen
kaynaklarından biridir. Bu bölge içerisinde bulunan Van ili sahip olduğu geniş mera
arazisi ile dikkat çekmektedir. Biyolojik çeşitliliği ve bitkisel gen kaynaklarının en
önemli kaynağını oluşturan meralar hayvan beslenmesinin yanı sıra insanlarında tıbbi
ve gıda amaçlı yararlandıkları doğal zenginliklerimizdir. Bu tür zenginliği içerisinde
meralarda yetişen gıda, ilaç, baharat, bitkisel çay ve diğer birçok amaçla kullanılan ve
ticareti yapılan bitki sayısı oldukça fazladır. Yöre halkının bu bitkilerden özellikle tıbbi
amaçlı yararlanma bilgileri yeni nesillere aktarılmadan giderek yok olmaktadır. Bu
araştırmada Van doğal meralarında bulunan bazı bitkilerin yöre halkının tıbbi ve gıda
amaçlı kullanım şekilleri de göz önüne alınarak değişik bilim dalları tarafından
değerlendirilmesine ve gen kaynağı olarak muhafaza altına alınmasına dikkat çekmek
amaçlanmıştır.