An Analysis on Ethnographic Metal Jewellery: Ahlat Museum Example


Creative Commons License

Çalış E.

Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 10 May 2019, pp.143-144

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.143-144
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Ethnographic art works that are put under protection in museums constitute an important resource of Turkish-Islamic arts. It is understood from the researches conducted that ethnographic artworks are significant date analysis resources in terms of understanding the contemporary Turkish- Islamic society in art and socio-cultural aspects. Ethnographic works, which are material cultural elements, serve as a mirror of the society they come from. The ethnographic works that have survived to our day with the contribution of the museums constitute the cultural assets of many Turkish-Islamic societies living in Anatolia. These works, which identify the Anatolian people and reveal their identity, have been ignored for a long time in the face of technological developments. However, thanks to the sensitivity of the museums in this respect, interest in the works is increasing day by day. Besides, the inclusion of "Museology" in the 100/2000 YOK doctoral scholarship program conducted by the Council of Higher Education in recent years as a priority area is an important development in terms of the value to be given to the works in the museums.

Ethnographic works, which appear parallel to the needs, tastes and dexterity of the people, constitute a crowded class. A large number of products created by the people, from household goods and kitchenware to clothing and woven products to ornaments, each constitutes a group of this class. In this context, a set of ethnographic jewelry in the Ahlat Museum has been studied in various aspects, including all techniques and materials used, their forms and decoration and the artistic features of the period they belong to have been evaluated. These works, dating back to the Ottoman Empire, are important sources of Islamic World in Turkey and World of science.

Müzelerde koruma altına alınmış Etnografik eserler, Türk İslam sanatlarının önemli bir kaynağım oluşturmaktadır. Sanat ve sosyo-kültürel açıdan günümüz Türk İslam toplumunu anlama noktasında, etnografik eserlerin ciddi bir veri analiz kaynağı olduğu, yapılan araştırmalardan anlaşılmaktadır. Maddi bir kültür öğesi olan etnografik eserler, içinde çıktığı tolumun adeta birer aynasıdır. Müzelerin de katkısıyla günümüze erişebilen etnografik eserler, Anadolu’da yaşamış pek çok Türk İslam toplumunun kültür varlıklarını oluşturmaktadır. Anadolu insanım tanımlayarak kimliğini ortaya koyan bu eserler, teknolojik gelişmeler karşısında uzun bir süre göz ardı edilmiştir. Ancak müzelerin bu konudaki hassasiyeti sayesinde eserlere olan ilgi günden güne artmaktadır. Bunun yam sıra, son yıllarda Yükseköğretim Kurulunca yürütülen 100/2000 YÖK doktora burs programma “Müzeciliğin” öncelikli bir alan olarak dâhil edilmesi, müzelerde bulunan eserlere verilecek değer açısmdan önemli bir gelişmedir.

Halkın ihtiyaç, beğeni ve el becerisi yeteneğine paralel bir şekilde ortaya çıkan etnografik eserler, kalabalık bir sımfi oluşturmaktadır. Ev-mutfak eşyası ile giyim ve dokuma ürünlerinden süs eşyalarına kadar çok sayıda halkın yarattığı ürünler, bu simfin birer grubunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda Ahlat Müzesi’nde bulunan bir grup etnografik takı, yapımında kullanılan malzeme, teknik, form ve bezeme gibi pek çok yönden ele alınarak, ait oldukları dönemin sanatsal özellikleri gün ışığına çıkartılmıştır. Osmanlı dönemine tarihlendirilen bu eserler gerek Türk İslam dünyası, gerekse de bilim dünyası için önemli bir kaynak olacaktır.