Effect of magnesium addition on the microstructure of aluminum/pumice composites


Anaran G., Kelen F., Aydoğmuş T.

2. International Pumice and Perlite Symposium (PuPeS'23 Cappadocia), Nevşehir, Turkey, 7 - 09 September 2023, pp.8-14

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.8-14
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada literatürde bir ilk olmak üzere, toz metalürjisi (sıcak presleme; 600 °C, 50 MPa, 1 saat) yöntemi kullanılarak Al matrisli, hacimce %20 pomza içeren kompozit malzeme başarılı bir şekilde üretilmiştir. Üretilen kompozit malzemeye ağırlıkça %3 Mg ilave edilerek mikroyapıdaki değişiklikler ortaya konulmuştur. 4x4x6 mm3 boyutlarında tel erezyon metodu ile kesilerek elde edilen referans ve kompozit numunelerin mikroyapı karakterizasyonu için XRD ve SEM analizleri uygulanmıştır. Yine tel erezyonla kesilen numuneler kullanılarak yoğunluk ve gözeneklilik değerleri Arşimet metodu ile belirlenmiştir. Al ile pomzanın sıcak presleme esnasında reaksiyona girmediği gözlenmiştir. Alaşım elementi olarak ilave edilen Mg’un ise pomza içerisinde yer alan SiO2 ile reaksiyona girerek yeni geliştirilen kompozit malzemenin içyapısında in-situ Si, MgO ve MgAl2O4 fazlarını oluşturduğu görülmüştür. Beklenildiği üzere hem pomza takviyesi hem de Mg ilavesi kompozit malzemelerin yoğunluklarını azaltmıştır. Anahtar kelimeler: Al matrisli kompozit, in-situ, MgO, Pomza