Kesintili Oniki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Şeçmeli Ders Uygulamaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı


Tanhan F. , Aslan C. , Taşkın N.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 2014

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2014
  • Publisher: Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  • City: Van