TÜRKİYE’DE BÜYÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE İHTİYATLILIK İLKESİNİN UYGULANMASI


Gençoğlu Ü. G., Kurt Y.

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.Özel Sayı, pp.1-10, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Muhasebe ve Finansman Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-10
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

According to the regulations of Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority, financial statements of public interestentity are prepared according toTurkish Financial Reporting Standards that is compatible with International Financial Reporting Standards- IFRS. Companiesin dependently audited and do not apply Turkish Financial Reporting Standards should prepare their financial statements according to Financial Reporting Standards for Large and Medium-sized Entities(BOBI FRS). The main aim forfinancialreporting in TFRS and Financial Reporting Standard for Large and Medium-sized Entities is to present current and comparable in formation that is appropriate for users the financial statement and demand that these businesses should be have according to the conservatism principle for protection again strisks. The aim of thisstudy is topresenttheregulations on the implementation of the conservatism principle in the Financial Reporting Standards for Large and MediumSized Entities.

Türkiye’de Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK) düzenlemelerine göre, kamu yararını ilgilendiren kuruluşların finansal tabloları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla (International Financial Reporting Standarts- IFRS) tam uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre düzenlenir. Bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan işletmelerin ise finansal tablolarını Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Finansal Raporlama Standartlarına (BOBİ FRS) göre hazırlamaları gerekmektedir. TFRS ve BOBİ FRS’de ihtiyaca uygun finansal raporlama için güncel ve karşılaştırılabilir bilgi sunmak temel amaç olmakla birlikte işletmelerin risklere karşı korunabilmesi için ihtiyatlılık ilkesine uygun davranması istenmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2018 yılı başından itibaren uygulanan BOBİ FRS’de ihtiyatlılık ilkesinin uygulanmasına ilişkin düzenlemelerin ortaya konmasıdır