Idiopathic vaginal bleeding in a two month calf


Koşal V., Özbek M., Çetin N.

ISPEC 3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.145-147

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.145-147
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu olgu sunumunu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine
vaginal kanama şikayeti ile getirilen simental ırkı iki aylık bir buzağı oluşturdu. Alınan
anamnez bilgisinde tedavi amacıyla sahada çalışan veteriner hekimlere başvurulduğu fakat
yapılan tedavinin başarısız olduğu bilgisi elde edildi. Klinik muayenede vajinadan bol
miktarda kanlı akıntının geldiği, hayvanın genel durumunda mukozalarda solgunluk haricinde
herhangi bir bozukluğun olmadığı belirlendi. Buzağının henüz puberteye erişmemiş iki aylık
bir buzağı olması nedeniyle vajinal kanama odağının hangi genital organdan kaynaklandığının
tespit edilmesinde, rektal veya vajinal muayene yapılamadı. Bunun belirlenmesi için yapılan
transrektal USG muayenesinde de kanama odağı ile ilgili net bir bilgiye ulaşılamadı.
Hematolojik muayenede RBC 5,66 M/mm
3 (6,0-11,0 M/mm3), Hb 6,8 g/dl (8,0-15,0 g/dl)
şeklinde olup, hayvanın anemik olduğu tespit edildi. Buzağının fiziki boyutunun yetersiz
olmasından dolayı vajinaya endoskopi ile müdahele edildi. Endoskopik muayenede serviksin
portio vajinalisin caudalinde, vajinanın cranio-lateralinde şiddetli bir kanama alanı tespit
edildi. Kanama alanına Endoskopi ile adrenalin + k vitamini + Ca uygulması yapıldı.
Uygulama sonrasında kanamanın durduğu gözlemlendi. Postoperatif muayenelerde birkaç gün
sonra kanamanın tamamen durduğu belirlendi. Normal bir üreme fizyolojisine sahip evcil
hayvanlarda meydana gelen genital organ kanamaları ineklerde metöstrus kanaması
(ovulasyon sonrası östrojen seviyesinin ani olarak düşmesine bağlı uterus endometriumundaki
peteşiyel kanama), köpeklerde ise proöstrus kanaması (proöstrus döneminde endokrinolojik
olarak uterus endometriumundaki damar bütünlüğü bozulmadan eritrositlerin diapedezis
yoluyla gözlenen kanama) olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu olgu puberte sonrası
 evcil hayvanlarda görülen fizyolojik genital organ kanamalarının dışında ilginç patolojik bir vaka olarak değerlendirildi. Puberteye erişmemiş henüz daha 2 aylık bir buzağıda sebebi belli

olmayan bu tarz idiopatik genital sistem kanamasının görülmesi ve aynı zamanda
müdahalenin endoskopik yöntemle yapılması vakayı önemli kılmaktadır.