Çoklu Doğrusal Bağlantı Durumunda Ridge ve Temel Bileşenler Regresyon Analiz Yöntemlerinin Kullanımı


TOPAL M., EYDURAN E., YAĞANOĞLU A., SÖNMEZ A., Keskin S.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.41, no.1, pp.53-57, 2010 (Peer-Reviewed Journal)