Teknolojik Gelişme, Eğitim ve Sağlık İlişkisi: OECD Ülkeleri Örneği


Arvas M. A. , Kanberoğlu Z. , Torusdağ M.

II. INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, cilt.ISBN, ss.587-595

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: ISBN
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.587-595

Özet

Günümüz ekonomilerinin rekabet gücünü belirleyen temel etmenler bilgi ve teknolojidir. Bilgi ve teknolojiye dayalı rekabet gücüne sahip ekonomilerde yaşayanların refah düzeyinde artış görülmektedir. UNIDO verilerine göre bugün gelişmiş ülkelerde imalat sanayi katma değerinde orta ve ileri teknoloji ürünlerin payı %65’ler düzeyinde, gelişmekte olan ülkelerde bu oran % 45’ler düzeyindedir. Bu oran hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yüksek katma değerli ürün üretmenin çok önemli olduğunu orta koymaktadır.

Bu çalışmada teknolojik gelişmenin, eğitim ve sağlık hizmetleri kalitesi üzerindeki etkisi OECD ülkeleri örneğinde analiz edilmektedir. Çalışmanın bundan sonraki kısmında teknoloji, eğitim, sağlık ilişkisine ait teorik çerçeve ve literatür açıklamasıyla devam edilmektedir. Çalışmanın üçüncü kısmında ekonometrik analiz ve bulgular açıklandıktan sonra sonuç kısmı ile çalışma tamamlanmaktadır.