PRENATAL DÖNEMDE KABLOSUZ İNTERNETE MARUZ BIRAKILAN SIÇANLARIN HİPPOKAMPAL DENTAT GİRUS GRANÜLER HÜCRE SAYISINA ETKİLERİNİN STEREOLOJİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ


Özalper B., Rağbetli M. Ç.

VAN ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 24 - 25 July 2020, pp.61-62

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.61-62
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Endüstrileme ve teknolojinin geliimiyle birlikte youn bir ekilde non-iyonize radyasyon kaynaklarına maruz kalınmaktadır. Bunun insan dokularına etkileri tartıılmaktadır. Çalımamızda bazı üçüncü nesil cep telefonlarında mevcut olan ve internete balantı imkânı salayan Wi-Fi’nin prenatal dönemde sıçan beyin hipokampusundaki dentat girus granüler hücre sayısına etkilerini stereolojik yöntemlerle incelenmesi amaçlandı. Kaynak taramamıza göre dünyada bu metotla dentat granüler hücreleri üzerine Wi-Fi’nin etkisini aratıracak ilk çalıma olduundan orijinallik arz etmektedir.

Çalımamızda ortalama 220 g aırlıında, üreme döneminde, salıklı 9 dii ve 3 erkek Wistar-Albino cinsi sıçan rastgele kullanıldı. Çiftletirilen albino sıçanlar gebelikleri boyunca Wi-Fi’ye maruz bırakıldı. Wi-Fi sisteminden gelen radyofrekans dalgalarının frekans verifikasyonu spektrum analizörü ile ölçüldü. Doumdan bir ay sonra her gruptan 6, toplamda 12 adet sıçan perfüzyon ve anestezi altında sakrifiye edildi. Kafatasları açılarak beyinleri çıkarıldı ve rutin takibe alındı. Belirlenen stratejik kesitler 5 μm kalınlıında her 45. kesit çifti alınarak Hematoksilen-Eozin ve Cresyl Viole ile boyandı. Stereolojinin Disektör-Cavalieri kombinasyonu metodu ile gebelik süresince Wi-Fi’ye maruz bırakılan ve normal sıçanların bir aylık yavrularının dentat girus granüler hücreleri sayıldı.

Veriler non-parametrik olarak Mann Whitney–U testi ile karılatırıldı. ki grup N deerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Prenatal dönemde Wi-Fi’nin dentat girus granüler hücre sayısını arttırdıı ancak bunun istatistiksel açıdan anlamlı olmadıını gözlemlendi. Wi-Fi’nin stereolojik ve istatistik açıdan hippokampal dentat girus granüler hücrelerine sayısal bir etkisi olmamasının sebebi Wi-Fi’den gelen radyofrekans radyasyonun non iyonize olmasından kaynaklanmıolabilir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Granüler Hücre Sayısı, Sıçan, Stereoloji, Wi-Fi.

*Yüksek lisans tez çalımasından özetlenmitir. Bu çalıma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Aratırma Projeleri komisyonu tarafından (proje no: TYL-2016-5331) desteklenmitir (2016).