TRA1 Düzey-2 Bölgesinde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 2007-2020 YDevelopment of Population and Change of Demographic Structure in TRA1 Level-2 Region (Erzurum, Erzincan, Bayburt) between 2007-2020


Yılmaz M.

Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi , no.34, pp.31-60, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

TRA1 Türkiye’deki 26 düzey-2 bölgesinden biri olup Bayburt, Erzincan ve Erzurum illerini kapsamaktadır. TRA1 düzey-2 bölgesinde günümüz 1 milyon 75 bin kişilik bir nüfus bulunmakta ve bu nüfus Türkiye nüfusunun %1,3’üne denk gelmektedir. Bu çalışmada 2007-2020 döneminde bölgede nüfusun gelişimi ve demografik yapının değişimi incelenmiştir. TRA1 düzey-2 bölgesinde 13 yıllık sürede doğal artışa rağmen nüfus azalmıştır. Şüphesiz bu durumun nedeni bölge illerinde özellikle de en büyük nüfuslu il olan Erzurum’da, net göç hızının sürekli eksi değerler almasıdır. 2007 ile 2020 yılları arasında TRA1 bölgesinde toplam doğurganlık hızı ve ham doğum oranı azalmış, buna bağlı olarak çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki payı azalmıştır. Aynı süreçte çalışma çağındaki nüfus ile yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı ise artmıştır. Bölgede 2007’de %30,1 olan çocuk nüfus oranı 2020’de %23,6’ya düşmüş aynı süreçte çalışma çağındaki nüfus oranı %62,5’ten %66,2’ye, yaşlı nüfus oranı ise %7,4’ten %10,1’e çıkmıştır. Nüfusun yaş kompozisyonunun değişmesine bağlı olarak 13 yıllık süreçte TRA1 düzey-2 bölgesinde nüfusun toplam bağımlılık oranı ve genç bağımlılık oranı azalmıştır. Aynı süreçte yaşlı bağımlılık oranı ise artmıştır. TRA1 düzey-2 bölgesinde 2007’de %60 olan toplam bağımlılık oranı 2020’de %51’e inmiş aynı süreçte genç bağımlılık oranı %48’den %36’ya inmiş yaşlı bağımlılık oranı ise %12’den %15’e çıkmıştır. TRA1 düzey-2 bölgesinde demografik yapı illere göre farklılık göstermektedir. Erzurum yüksek çocuk nüfus ve bağımlılık oranı ile dikkat çekerken Bayburt ve Erzincan illeri ise düşük çocuk nüfus oranı ve yüksek olan yaşlı nüfus oranı ile dikkat çekmektedir.