2011 Van Depremi Sonrası Geçici Olarak Başka İllere Taşınan Hastalarımızın Ortodontik Tedavi Gidişatlarının Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Kazancı F., Aydoğan C., KAYASAN S., YÜZBAŞIOĞLU B., Kaya Y.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.226-230, 2013 (Scopus)

Abstract

ABSTRACT

Aim: The aim of this study is to assess the patients’ course of orthodontic treatment that temporarily moved out of the city after the earthquakes happened in Van while they were undergoing treatment in Department of Orthodontics Faculty of Dentistry University of Yüzüncü Yıl.

Subjects and Methods: Questionnaires were applied to gain information about orthodontic treatment courses of 137 patients who temporarily moved out of the city after two enormous devastating earthquakes happenend in the province of Van on 23rd October 2011 (Magnitude: 7.2 on the Richter scale) and 9th November 2011 (Magnitude: 5.6 on the Richter scale). Results: Of the patients, who temporarily moved to other cities, 62% had chosen metropoles e.g. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, and Mersin, while 38% had chosen other cities such as Batman, Bitlis, Bolu, Elazığ, Kilis, Kırklareli, Malatya, Siirt, Sivas, Tokat, and Trabzon. The most preferred city was Istanbul (17.5%). The most popular selection criteria in choosing cities was relatives living in those cities (76%). Of the patients, 78% moved with family and 22% just moved himself or herself. While 40% of the patients were treated in the university clinics, 16% treated in private practice and 44% had round trips to Van for appointments. Conclusion: After two destructive earthquakes in Van, our faculty restarted patient care in temporary container clinics in such a short time as one month. Patient care in our orthodontic clinic also continued for patients coming from Van and surrounding cities. 44% of our patients who temporarily moved to other cities had round trips for appointments to our clinic in this period.

Keywords: Earthquake, Orthodontic Treatment, Course of Treatment. 

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda tedavileri devam ederken Van’da yaşanan depremler sonrası geçici olarak başka illere taşınan hastalarımızın ortodontik tedavi gidişatlarının değerlendirilmesidir. Bireyler ve Yöntem: 23 Ekim 2011 (Büyüklük: Rihcter ölçeğine göre 7,2) ve 9 Kasım 2011’de (Büyüklük: Rihcter ölçeğine göre 5,6) Van ilinde meydana gelen iki büyük yıkıcı depremden sonra geçici olarak başka illere taşınan 137 hastamıza ortodontik tedavi seyirleri ile ilgili bilgileri öğrenmek amacıyla hazırlanan anketler uygulandı.

Bulgular: Geçici olarak başka illere taşınan hastalarımızın %62’si Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Mersin gibi büyük şehirleri tercih ederken %38’i Batman, Bitlis, Bolu, Elazığ, Kilis, Kırklareli, Malatya, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon gibi şehirleri tercih etti. En çok tercih edilen şehir İstanbul (%17,5) oldu. Şehir seçimindeki en büyük tercih nedenini o şehirde ikamet eden akrabalar (%76) oluşturdu. Hastaların %78’i taşındıkları şehirlere aileleri ile beraber giderken, %22’si ise sadece kendisi gitti. Hastaların %40’ı gittikleri şehirlerde bulunan üniversite ortodonti kliniklerinde, %16’sı ise özel ortodontistlerde kontrollerini yaptırırken %44’ü ise kontrolleri için Van’a geliş gidiş yapmayı tercih etti.

Sonuç: Van’da yaşanan iki büyük yıkıcı deprem sonrası fakültemiz bir ay gibi kısa bir zamanda geçici konteyner kliniklerde tekrar hizmet vermeye başladı. Ortodonti kliniğimizde de tedavi hizmetleri Van ve çevre illerden gelen hastalarımız için devam etti. Van’dan geçici olarak başka illere taşınan hastalarımızın %44’ü bu dönemde kontrolleri için Van’a geliş gidiş yaptı.

Anahtar Kelimeler: Deprem, Ortodontik Tedavi, Tedavi Gidişatı.