Hexanal Analysis in Corn Oil and Olive Oil


Çelik N., Yücel T., Cavidoğlu İ.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.4, pp.2634-2645, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu çalışmada, mısırözü yağı ve zeytinyağında oksidasyon göstergesi olarak kullanılan hekzanalın Katı Faz Mikroekstraksiyon (SPME) yöntemiyle tespiti araştırılmıştır. Hekzanal ile internal standart (IS) olarak kullanılan 5-metil 2-hekzanon arasındaki doğrusal ilişkinin düzeyini belirlemek üzere, matriks olarak kullanılan mısırözü yağı ve zeytinyağına farklı oranlarda hekzanal ve IS eklenerek SPME yöntemi uygulanmış ve daha sonra değişkenler arasındaki ilişki, regresyon denklemi ve korelasyon katsayılarının (R2) belirlenmesi ile değerlendirilmiştir. Mısırözü yağı ve zeytinyağı için uygulanan koşullarda en uygun sıcaklık ve süre koşulunun belirlenmesi için R2 değerlerine bakılmıştır. R2 değerleri dikkate alındığında, 40°C ve 50°C sıcaklıklarda mısırözü yağı ve zeytinyağında en yüksek hekzanal ekstraksiyon etkinliğine 20 dk’da ulaştığı saptanmıştır. 60°C’deki ekstraksiyon sıcaklığında ise en yüksek SPME etkinliği mısırözü yağı ve zeytinyağı için sırasıyla 40 dk ve 30 dk’da saptanmıştır. Tüm sonuçlar topluca değerlendirildiğinde mısırözü yağı ve zeytinyağında hekzanal analizi için 40°C’de 20 dk ekstraksiyon süresinin en uygun koşul olduğu saptanmıştır. Çalışmada hekzanal analizinde IS olarak 5-metil 2-hekzanonun kullanılabileceği tespit edilmiştir. Mısırözü yağı ve zeytinyağında gaz kromatorgrafisi (GC)-SPME yöntemi ile hekzanalın belirleme limitinin 5 ppb’ye kadar düşürülebileceği saptanmıştır.