VAN TARİHİ PEYNİRCİLER ÇARŞISININ TURİZM SEKTÖRÜ VE TURİZM GİRİŞİMCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Cihangir E., Cihangir Çamur K., Şeremet M., Demirhan Ö.

IWACT 2019, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.231-232

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.231-232
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

THE EFFECT OF VAN’S HISTORIC CHEESE BAZAAR ON TOURISM SECTOR AND TOURISM ENTREPRENEURSHIP Abstract In 2018, the bazaar was reconstructed under the auspicious of the project which was supported by the Eastern Anatolia Development Agency. With this study, the Bazaar of Van Historical Cheese and its entrepreneurship structure operating has been investigated with a focus on tourism entrepreneurship and the role of the bazaar for Van tourism. As a part of qualitative research method, unstructured interview technique was used in this study. In-depth face-to-face interviews were conducted with 16 people who were approached by the means of purposive sampling and secondary snow-ball sampling method in Van Historical Cheese Bazaar. The collected data were recorded and analysed. Because of the fact that some entrepreneurs have more than one company and that the information obtained in the interviews reached to the saturation, this number of the interviewees were considered to be sufficient with 16 people. However, during the article process, conversations with remaining part of the universe will be completed. There is a total of 55 Shops in the Van Cheese market. Regarding shop ownership, there is imbalanced distribution such as the fact that despite 46 Private Ownerships owned by the locals, 9 belong to Van Metropolitan Municipality. Of which, 41 Entrepreneurs operating in the field of Milk and Milk Products in Van Historical Cheese Market. When the transcripts of interviews with the entrepreneurs involved in business of cheese in the market were evaluated, the following findings in terms of entrepreneurship structure, problems and contribution to tourism were emerged. Entrepreneurs in the cheese market are mostly heritage to them from the family elders. This means that the 2nd generation is the dominant figure in this business area. In addition to this, entrepreneurs working as the first cheese seller in the bazaar. All but one of the entrepreneurs interviewed in the bazaar states that they are only sellers. In the previous case of the bazaar (before reconstruction process), they think that there is a serious smell of offal and that the image was slightly discouraging for the visitors. Indeed, there is no women entrepreneurs in the bazaar. Entrepreneurs are divided into two as a female entrepreneur or only as a salesperson. However, it is often stated that although landlords are warmly attracted to the participation of women, they should only be sales consultants regarding their roles. In the study, it is seen that various advantages and disadvantages emerged during the marketing of cheese soon after the renewal of the bazaar. In the structural sense of the bazaar, there are still various problems regarding its legal status. Keywords: Entrepreneurship, Van Historic Cheese Bazaar, City Tourism, Van Herby Cheese (Van “Otlu” Cheese)

VAN TARİHİ PEYNİRCİLER ÇARŞISININ TURİZM SEKTÖRÜ VE TURİZM GİRİŞİMCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Öğr. Üyesi Emine CİHANGİR Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi eccihangir@gmail.com Doç. Dr. Kübra CİHANGİR ÇAMUR Gazi Üniversitesi ccamurster@gmail.com Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞEREMET Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi mseremet@hotmail.co.uk Özlem DEMİRHAN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ozlemdmrhn.92@gmail.com Özet Çarşı 2018 yılında Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen projede yeniden onarım yapılmış ve sadece peynirciler çarşısı olarak yeni yüzüne kavuşmuştur. Yapılan bu çalışma ile “Van Tarihi Peynirciler Çarşısı” ve çarşı içinde faaliyet yürüten girişimlerin yapısı turizm girişimciliği odaklı analiz edilerek çarşının Van turizmi için önemine ortaya konulacaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve yapılandırılmamış mülakat tekniği kullanılmıştır. Van Tarihi Peynirciler Çarşısında amaçsal örneklem ve ikincil olarak kartopu örneklem yöntemi ile ulaşılan 16 kişi ile derinlemesine yüz yüze görüşmeler yapılmış olup veriler ses kayıt cihazına kaydedilmiş ve çözümlenmiştir. Bazı girişimcilerin birden fazla işletmesi olması ve görüşmelerde elde edilen bilgilerin tekrar etmeye başlaması nedeni ile görüşmeler 16 kişi ile bu sunum yeterli görülmüştür. Ancak makale sürecinde tüm evren ile görüşmeler tamamlanacaktır. Peynirciler Çarşısında toplam 55 Adet Dükkân bulunmaktadır. 9 'u Özel Mülkiyet 46 Adeti Van Büyükşehir Belediyesine aittir. Van Tarihi Peynirciler Çarşısında yer alan toplam 55 Adet İşletme içinde ’Süt ve Süt Ürünleri’ alanında faaliyet gösteren 41 Adet Girişimci. Tarihi Peynirciler çarşısını yer alan girişimciler ile yapılan görüşmeler değerlendirildiğinde girişimcilik yapısı, sorunları ve turizme katkısı noktasında aşağıdaki bulgulardan bahsedebiliriz. Peynirciler çarşısında yer alan girişimcileri çoğunlukla aile büyüklerinden ikinci nesle geçenler oluşturmakta. Çarşıda ilk peynir satıcısı olarak çalışan girişimcilerde bunun yanı sıra yer almaktadır. Çarşıda yer alan işletmelerde görüşme yapılan girişimcilerden sadece birisi dışında hepsi sadece satıcı olduğunu belirtmektedir. Önceki halinde sakatat kaynaklı ciddi bir kokunun olduğunu ve görüntünün ziyaretçileri rahatsız ettiğini düşünmekteler. Çarşıda kadın girişimci yer almamaktadır. Girişimciler kadın girişimci noktasında veya sadece satış elamanı olarak bulunması noktasında ikiye ayrılmaktadır. Ancak, çoğunlukla mülk sahiplerinin kadınların çalışmasına sıcak bakmalarına rağmen, rolleri konusunda ise sadece satış danışmanı olmaları gerektiğini ifade edilmektedir. Çalışmada ayrıca çarşının yenilenmesiyle birlikte peynirin pazarlanması sürecinde çeşitli avantajlar ve dezavantajlar ortaya çıktığı da görülmektedir. Çarşının yapısal anlamdaki durumunda ise hala yasal statüsüyle ilgili çeşitli sorunların da olduğu ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Van Tarihi Peynir Çarşısı, Şehir Turizmi, Van “Otlu” Peyniri