Fotoğraf Makineli Sosyolog: Sebastião Salgado


Creative Commons License

Buçan N.

ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ, no.9, pp.161-175, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.161-175
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

After the invention of the camera has been declared to the public in 1839, it has been used for the study of the social problems and the fixing of those problems towards the end of the century. In 1880s, the journalist Jacob Riis who thinks he could not draw attention to the problems of the immigrants with his articles and soon after from him the sociologist Lewis Hine used the power of the photograph in her studies about the child workers. When it comes to the 1930s, the successful works of Jacob Riis and Lewis Hine were known in USA and by the help of the awareness that they created, the social documentarist photographers such as Dorothea Lange and Walker Evans had brought the photographic visibility to the destructive effects of the Great Depression on the farmers. The works of Sebastião Salgado who is the representative of the social documentary photography and photojournalism in the present day, bear the stamp of the aforementioned photographers’ works. The immigrants, the workers, the children, the peasants without land and the hunger draw attention as the subjects that Salgado had dwelt on.

Key Words: Sociology, Sebastião Salgado, Social Documentary Photography.

1839 yılında fotoğrafın icadının kamuoyuna duyurulmasından sonra fotoğraf makinesi yüzyılın sonuna doğru toplumsal sorunların araştırılması ve bu sorunların düzeltilmesi yönünde kullanılmaya başlandı. 1880'li yıllarda göçmenlerin sorunlarına yazılarıyla dikkat çekemediğini düşünen gazeteci Jacob Riis ve ondan kısa bir süre sonra çocuk işçiler hakkındaki araştırmalarında sosyolog Lewis Hine fotoğrafın gücünden yararlandılar. 1930'lara gelindiğinde Jacob Riis ve Lewis Hine'ın başarılı fotoğraf çalışmaları ABD'de biliniyordu ve onların yarattığı farkındalık sayesinde Dorothea Lange, Walker Evans gibi sosyal belgeci fotoğrafçılar Büyük Bunalım'ın çiftçiler üzerinde yarattığı yıkıcı etkiye fotoğrafik görünürlük kazandırmışlardı. Sosyal belgesel fotoğraf ve fotojurnalizm geleneğinin günümüzdeki temsilcilerinden Sebastião Salgado'nun çalışmaları, sözü edilen fotoğrafçıların çalışmalarından izler taşır. Göçmenler, işçiler, çocuklar, topraksız köylüler ve açlık Salgado'nun da üzerinde durduğu konular olarak dikkati çeker.

Anahtar Kelimeler: Sosyoloji, Sebastião Salgado, Sosyal Belgesel Fotoğraf.