Hicaz'ın Sosyo-Ekonomik Tarihine Bir Kaynak Olarak Muvatta (Al-Muvatta' as a Source for the Social and Economic History of the Hijaz, By Ferhat Ziadeh), (Arş. Gör. Ramazan Özmen ile Birlikte İngilizceden Tercüme).


Gezer A.

Other, pp.281-289, 2004

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2004
  • Page Numbers: pp.281-289
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes