Kedi ve Köpeklerde Ağız ve Diş Hastalıkları


Kayıkcı C., Karasu A., Bakir B.

in: Oral ve Dental Anatomi, Musa GENÇCELEP,Abdullah KARASU, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.1-6, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.1-6
  • Editors: Musa GENÇCELEP,Abdullah KARASU, Editor

Abstract

The oral cavity that extends from the lips to the pharynx, represents the beginning of the organs of the digestive system and contains quite important structures that play important role in social interactions as well as structures that allows foods to be taken, cut and chewed. Veterinary dentistry is largely concerned with the treatment and preservation of dental, paradental and oral structures. In recent years, the field of veterinary dentistry in our country is showing progress and growth. In order to solve oral and dental problems properly, it is necessary to have basic knowledge of anatomy and physiology the region. In addition, it is important to know and comprehend a systematized tooth numbering method in order to evaluate and transfer the data obtained from the examination. In this review, it is aimed to present the oral and dental anatomy as short and concise.

Oral kavite dudaklardan farinkse kadar uzan gıdaların alınması, kesilmesi ve çiğnenmesini sağlayan sindirim sistemi organlarının başlangıcını oluşturduğu gibi, aynı zamanda sosyal etkileşimlerde de rol oynayan oldukça önemli yapıların da bulunduğu bir kısımdır. Veteriner diş hekimliği büyük oranda, dental, paradental ve oral yapıların tedavisi ve korunmasıyla ilgilidir. Ülkemizde son yıllarda Veteriner diş hekimliği alanı giderek gelişme ve büyüme göstermektedir. Ağız ve diş hastalıkları problemlerin uygun bir şekilde giderilebilmesi için temel seviyede anatomi ve fizyoloji bilgisine sahip olunması gerekmektedir. Ayrıca muayene sonucu elde edilen verilerin değerlendirilebilmesi ve aktarılabilmesi için sistematize bir diş numaralandırma yönteminin bilinmesi ve kavranması önemlidir. Bu derlemede ağız ve diş anatomisini kısa ve öz olarak ortaya koymak amaçlanmıştır.