Sublethal toxicity of formaldehyde in common carp (Cyprinus carpio L., 1758) Formaldehitin subletal konsantrasyonlarının sazan (Cyprinus carpio L., 1758) balığı üzerindeki toksik etkileri


Kankaya E., Kaptaner B.

Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences, vol.27, no.3, pp.406-415, 2017 (Scopus) identifier