Sahne Kostümünün Yaşama Yansıması


Creative Commons License

Çevik M.

TURKISH STUDIES, vol.13, no.18, pp.487-494, 2018 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 18
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: TURKISH STUDIES
  • Journal Indexes: Scopus
  • Page Numbers: pp.487-494
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Sahne kostümü; metinden yola çıkarak sunum fikrini desteklemekamacıyla oyuncunun giyiminde; renk, biçim ve malzemeyi kullanarakanlatım dili oluşturma sanatıdır. Gündelik giysilerle birçok ortak yönüolmakla birlikte ayırıcı yönleri de oldukça fazladır. Gerçekçi tasarımlarolabileceği gibi fantastik tasarımlarda gösteri dünyası üzerine oldukçaetkilidir. Albenisinin yüksek olması nedeniyle gündelik giyim ve yaşamüzerinde etkilidir.Bu çalışma gündelik giysilerin tasarlanması, oluşturulması veanalizi için bir araç olarak sahnelemenin etkilerini ortaya koymaktadır.Bu bağlamda zaruri olan giyinmek ihtiyacının, yeni değerler ışığındafarklı yönelimler gösterdiğini belirlenmiştir. Sahnelemenin gündelikgiyim üzerine olumlu etkileri hem maliyet hem de malzeme açısındanoldukça değerlidir. Giyimdeki değişimlerin sahne kostümüyle etki-tepkiçizgisini belirlemeyi hedefler. Giyimde hareketlilik yaratan bukostümlerin takipçilerinin giyim davranışı üzerine etkisi vardır. Modasektörü bu alanı değerlendirme ve geribildirim yöntemi olaraksahnelemeyikullanılır.Modanınestetiğinimedyadeğiştiripşekillendirmektedir. Giyim tasarımcıları toplumsal beğenileri tespitesahne kostümünden faydalanmıştır. Gösteri dünyası etkisinde şekillenengündelik giyim ve sahneleme sayesinde evrensel giyim etkilemektedir.Giyim üreticileri günümüzde yeni tasarım çizgilerini belirlerken özellikleSinema, tv kostümleri araştırmalarında destekleyici olur. Diğer yöndenürettikleri giysileri sanatsal performanslar üzerinden kamu beğenisianaliz ederler. Aynı zamanda ünlüler giyimdeki beğenilerin gündelikyaşamda yayılmasında etkili olurlar. Bu etkileşim yaratıcılığa katkıdabulunduğu gibi, eleştirel yaklaşımı da tetikler yeni denemeleri getirir.Hazır giyim ve moda üreticileri yeni ürünlerinde şov dünyasıyla giriftilişkiler oluşturur.