The Effects of Making Silage at Different Ratios of Sunflower and Sugar Beet on Silage Quality, In-Vitro Digestibility and Energy Content


Yıldız S., Deniz S., Özkan F., Altaçlı S.

Journal of the Institute of Science and Technology, vol.12, no.2, pp.1154-1162, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study was carried out to determine the most suitable mixing ratios to obtain a high quality silage from sunflower and sugar beet plants. As the silage material in the study, Sunflower crops in the dough stage (whole plant) and sugar beets (whole plant, including leaves and roots) were used. The sunflower crops (S) and sugar beet plants (SB) were ensiled as 5 replicates in 1-liter glass jars by slicing and mixing based on weight as 100%S and 0%SB, 85%S and 15%SB, 55%S and 45%SB. The jars were opened for analyses at the end of 70 days of incubation. In the 100%S and 0%SB, 85%S and 15%SB, 55%S and 45%SB groups, the silage dry matter (DM, %) values were 24.97, 26.29 and 28.72; pH values were 4.39, 4.34 and 4.41; ammonia nitrogen (NH3-N, mg.dl-1) values were 5.59, 3.65 and 4.34; lactic acid (LA, %) values were 2.41, 1.91 and 2.16; Fleig scores were good, very good and very good; organic matter digestibility (OMD, %) values were 54.60, 51.34 and 49.42; metabolic energy (ME, Mcal.kg-1) values were 1.97, 1.87 ve 1.79; net energy lactation (NEL, Mcal.kg-1) values were 1.22, 1.14 and 1.09, respectively. Considering the nutrient content, fermentation quality, in-vitro digestibility and energy content parameters of the silages prepared in the study, it was concluded that qualified silages could be obtained from not only pure sunflower crops but also the mixture of sunflower crops and sugar beets, without needing any supplements. However, a decrease in OMD and energy contents was observed in the group with 45% sugar beet plant added.

Bu çalışma, ayçiçeği hasılı ve şeker pancarı bitkisinden kaliteli bir silaj elde etmek için, en uygun karışım oranlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada hamur olum döneminde biçilen silajlık ayçiçek hasılı (tam bitki) ve şeker pancarı (yapraklar ve baş dahil tam bitki) silaj materyali olarak kullanılmıştır. Ayçiçek hasılı (A) ve şeker pancarı (ŞP) bitkileri ağırlık esasına göre %100A ve %0ŞP, %85A ve %15ŞP, %55A ve %45ŞP olacak şekilde doğranıp karıştırılarak bir litrelik cam kavanozlarda 5’er tekerrür olacak şekilde silolanmıştır. Kavanozlar 70 günlük inkubasyon süresi sonrasında analizlerin yapılması için açılmıştır. %100A ve %0ŞP, %85A ve %15ŞP, %55A ve %45ŞP gruplarında silaj kuru madde (KM, %) değerleri 24.97, 26.29 ve 28.72; silaj pH değerleri 4.39, 4.34 ve 4.41; amonyak azotu (NH3-N, mg.dl-1) değerleri 5.59, 3.65 ve 4.34; laktik asit (LA, %) değerleri 2.41, 1.91 ve 2.16; Fleig puanı nitelik değerleri iyi, pekiyi ve pekiyi; organik madde sindirilebilirliği (OMS, %) değerleri 54.60, 51.34 ve 49.42; metabolik enerji (ME, Mcal.kg-1) değerleri 1.97, 1.87 ve 1.79; net enerji laktasyon (NEL, Mcal.kg-1) değerleri ise, 1.22, 1.14 ve 1.09 olarak bulunmuştur. Çalışmada hazırlanan silajların ham besin madde kompozisyonu, fermantasyon kalite parametreleri ve in-vitro sindirilebilirlik değerleri ile enerji içerikleri dikkate alındığında, gerek saf ayçiçek hasılı, gerekse ayçiçek hasılı ve şeker pancarı karışımından, her hangi bir katkıya ihtiyaç duyulmaksızın, kaliteli silajlar elde edilebileceği; ancak %45 düzeyinde şeker pancarı bitkisi katkılı grupta OMS ve enerji içeriklerinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmıştır.