Meta-Analysis to Predict the Effects of Wooden Breast Myopathy on Breast Meat Quality Characteristics


Güler H. C., Şeremet Ç.

Hayvansal Üretim, vol.64, no.1, pp.36-47, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 64 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.29185/hayuretim.1276221
  • Journal Name: Hayvansal Üretim
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, TR DİZİN (ULAKBİM), Index Copernicus, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.36-47
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: The aim of this study is to determine the quality characteristics of wooden breast and normal breast meat in broilers using a meta-analytical approach. 

Materials and Methods: The articles to be used in the study were obtained from the Google Scholar database. For this purpose, a systematic literature review was conducted between January and February of 2023. As a result of the systematic literature review, 17600 results were displayed and 30 studies determined according to the exclusion criteria were included in the meta-analysis. Meta-analyses in this study were performed using Comprehensive Meta-Analysis (CMA) version 4.0 software, and overall effect sizes were calculated according to the random model. 

Results: All studies included in the meta-analysis were found to be heterogeneous. The estimated effect size (1.216) of the effect of wooden breast myopathy on breast muscle weight was calculated as positive and very strong. The quite strong effect size value calculated for ultimate pH (0.910) and lightness (0.891) in our study shows that both ultimate pH and lightness remained higher in meats with wooden breast myopathy compared to control group meats. 

Conclusion: The results of this meta-analysis showed that wooden breast myopathy caused technological changes in the breast meat and reduced meat quality. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, etlik piliçlerde odunsu göğüs ve normal göğüs eti kalite özelliklerinin meta-analitik yaklaşımı kullanarak belirlenmesidir. 

Materyal ve Metot: Çalışmada kullanılacak makaleler Google Akademik veri tabanından sağlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 2023 yılı Ocak-Şubat ayları arasında sistematik bir literatür taraması yapılmıştır. Yapılan sistematik literatür taraması sonucunda 17600 adet sonuç görüntülenmiş ve dışlama kriterlerine göre belirlenen 30 adet çalışma meta-analize dâhil edilmiştir. Bu çalışmadaki meta-analizler, Comprehensive Meta-Analysis (CMA) sürüm 4.0 yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiş, rastgele modele göre genel etki büyüklükleri hesaplanmıştır. 

Bulgular: Meta-analize dahil edilen tüm çalışmaların heterojen yapıda olduğu saptanmıştır. Odunsu göğüs miyopatisinin göğüs kası ağırlığı üzerine etkisine ait tahminlenen etki büyüklüğü pozitif yönlü ve oldukça kuvvetli (1.216) olarak hesaplanmıştır. Çalışmamızda son pH (0.910) ve parlaklık (0.891) için hesaplanan oldukça güçlü etki büyüklüğü değeri, odunsu göğüs miyopatisi görülen etlerde kontrol grubu etlerine kıyasla hem son pH’nın hem de parlaklığın daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

Sonuç: Bu meta-analizin sonuçları, odunsu göğüs myopatisinin göğüs etinde teknolojik değişikliklere neden olarak et kalitesini düşürdüğünü göstermiştir.