Bazı Âyetler Bağlamında Terakkî ve Tedellî Üslubu


Creative Commons License

Hakçıoğlu M. M.

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, vol.22, no.1, pp.361-380, 2022 (Peer-Reviewed Journal)