Etlik Piliçlerde Malabsorbsion Sendromu, Oluşumunda Etkili Olan Faktörler ve Önleme Yöntemleri


Creative Commons License

Aldemir R.

International Asian Congress on Cotemporary Sciences, Mekke, Suudi Arabistan, 15 - 24 Nisan 2019, cilt.1, no.1, ss.87

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Mekke
  • Basıldığı Ülke: Suudi Arabistan
  • Sayfa Sayıları: ss.87

Özet

Özet Malabsorbsiyon sendromu, kanatlı hayvanların tüketmiş oldukları yemlerin yeterince sindirilmeden sindirim kanalını terk etmesidir. Bu hastalık; çiğ yem atma, yem çıkarma, diri atma, helikopter civciv ve solgun piliç sendromu olarak da adlandırılmaktadır. Bu hastalıktan etkilenen civcivlerde yetersiz canlı ağırlık artışı, büyümenin yavaşlaması, fazla yem tüketimi, yemden yararlanmanın azalması ve ölümler görülebilmektedir. Ayrıca piliçlerde turuncu renkli dışkı, yetersiz pigmentasyon ve boyun tüylerinde kabarma görülmektedir. Biyokimyasal olarak karaciğer ve plazmada A, D ve E vitaminleri düzeylerinde azalma olmaktadır. Klinik olarak ise bağırsak mukozaları renk kaybına uğramakta, safra kesesi normal büyüklüğünün beş katına ulaşmakta, bezel mide duvarı kalınlaşmakta, papillalar aşınmış ve şişmiş bir hal almakta, taşlıkta ulserasyon gelişerek atrofiye olmaktadır. Bu hastalık, son yıllarda ülkemizde ve dünyada daha fazla görülmekte ve %10- 12’lere varan kayıplara neden olmaktadır. Bu sendromun gelişmesine birden fazla faktörün neden olduğu tahmin edilmektedir. Bu faktörler; viral ve bakteriyel enfeksiyonlar, parazitler, sıcak stresi, dar alanda fazla hayvan barındırılması, kümeslerin yetersiz havalandırılması, yemlerin mikotoksinlerle bulaşık olması, okside olmuş yağların rasyonda kullanılması, yemlerde tannenlerin fazla olması ve rasyonda Na, K, Cl dengesinin iyi olmaması olarak sayılabilir. Kanatlı işletmelerinin malabsorbsiyon sendromundan korunması için önleyici tedbirlerin alınması gerekir. Hastalığın önlenmesinde; hayvanların içme suyuna B kompleksi vitaminleri ile A, D ve E vitaminlerinin katılması, inaktive edilmiş reovirüs aşılarının kullanılması, kümeslerde hijyen konusuna dikkat edilmesi, yeterli havalandırmanın yapılması, civcivlere yeterli alan sağlanması, stres faktörlerinin yok edilmesi, yemlerde küflenme ve acılaşmayı önleyecek tedbirlerin alınması ve yemlerin depolanmasında uygun koşulların sağlanmasına dikkat edilmesi gerekir. Hastalığın önlenmesinde kesin sonuç alınacak bir tedavi yöntemi olmamasına rağmen, yukarıda anlatılan hususlara dikkat etmek ve iyi bir çiftlik idaresi ile bu hastalığa bağlı insidansı azaltmak mümkündür. Anahtar kelimeler: Etlik piliç, malabsorbsiyon sendromu, önleme