Presence of Listeria monocytogenes in Herby Cheese and Determination of Their Susceptibility to Antibiotics


Tuncay R. M. , Sancak Y. C.

Van Vet J, vol.29, no.3, pp.169-173, 2018 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 29 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Van Vet J
  • Page Numbers: pp.169-173

Abstract

This study was carried out to determine the rate of contamination of Herby cheese with L. monocytogenes in Van market and antibiotic resistance profiles of L. monocytogenes strains isolated from samples. In the study; 250 samples of Herby cheese produced in Van province were investigated. In the isolation of L. monocytogenes, the method recommended by International Standard Organisation (ISO) was used. As a result of the analysis, L. monocytogenes was isolated in 5 of 250 samples (2%) and antibiotic susceptibility test was performed. As a result of the antibiotic susceptibility test; all 5 strains were susceptible to vancomycin, chloramphenicol and amoxicillin/clavulanic acid but were resistant to erythromycin. As a result, it was determined that Herby cheeses that were sold in Van province could be contaminated with L. monocytogenes and L. monocytogenes strains isolated from cheeses were antibiotic resistance against erythromycin. Therefore, it was concluded that the consumption of Herby cheese, especially fresh or full ripening, could pose a potential risk for public health and that antibiotic resistance should be considered in the treatment of L. monocytogenes infections.

Bu araştırma, Van piyasasında satışa sunulan Otlu peynirlerin L. monocytogenes ile kontaminasyon oranını ve örneklerden izole edilen L. monocytogenes suşlarının antibiyotik dirençlilik profillerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada; Van ilinde üretilen ve satışa sunulan 250 adet Otlu peynir örneği incelenmiştir. Örneklerden L. monocytogenes izolasyonunda International Standart Organisation (ISO) tarafından önerilen yöntem kullanılmıştır. Analizler sonucunda 250 örneğin 5’inde (%2) L. monocytogenes izole edilmiş ve bu suşlara antibiyotik duyarlılık testi yapılmıştır. Antibiyotik duyarlılık testi sonucunda; 5 suşun tamamının vankomisin, kloramfenikol ve amoksisilin/klavulanik asite karşı duyarlı olduğu ancak eritromisine karşı dirençli oldukları belirlenmiştir. Sonuç olarak, Van ilinde satışa sunulan Otlu peynirlerin L. monocytogenes ile kontamine olabileceği ve peynirlerden izole edilen L. monocytogenes suşlarının eritromisine karşı antibiyotik direnci olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle Otlu peynirlerin özellikle taze olarak veya tam olgunlaşmadan tüketilmesinin halk sağlığı açısından potansiyel bir risk oluşturabileceği ve L. monocytogenes enfeksiyonlarının tedavisinde antibiyotik dirençliliğine dikkat edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.