SINIF ÖGRETMEN ADAYLARININ BİLTEMM (FETEMM)FARKINDALIKLARININ FARKLI DEGISKENLERE GÖREDEGERLENDIRILMESI


Creative Commons License

Uğraş M., Zengin E., Önal G.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM AND EDUCATIONAL SCIENCES, Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, cilt.0, no.0, ss.290

  • Cilt numarası: 0
  • Basıldığı Şehir: Muş
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.290

Özet

STEM Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Türkiyedeki adıyla FeTeMM (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik). BİLTEMM, bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarına ait bilgi ve becerilerin bütünleştirilmesine odaklanan, 21. Yy becerilerini kazandırmayı hedefleyen ülkemizde yeni bir eğitim yaklaşımıdır.STEM eğitiminin amaçlarından belirtiğimiz gibi doğru meslek seçimi, bireylerin geleceğe yönelik becerilerine göre meslek tercihi yapmaları açısında da oldukça önemlidir. Bireyin üretim yapması, herhangi bir alanda ürün ortaya koyması bireyin o alandaki eğitimi ve yeterliliği ile doğru orantılıdır. Bu da yaptığı meslek seçimi ile alakalıdır. STEM gibi sayısal zekâya hitap eden çalışmalar ise; Eleştirel düşünme, Problem çözebilme, Yaratıcı düşünme, İşbirlikçi çalışma gibi önemli becerileri kazandırmaktadır. Bu beceriler doğrultusunda üretim yapılarak topluma ve ekonomiye fayda sağlanabilmektedir.Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmen adaylarının, BİLTEMM eğitimi farkındalıklarını belirlemektir. Çalışmaya, sınıf öğretmenliği bölümünde eğitimini sürdüren 128 öğretmen adayı katılmıştır. Yapılan bu araştırmada, sınıf öğretmen adaylarının BİLTEMM eğitim yaklaşımdaki farkındalıklarını belirleyebilmek için tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, bir devlet üniversitesinde öğretim gören 128 sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Buyruk ve Korkmaz’ın (2016) geliştirmiş oldukları ‘FeTeMM Farkındalık Ölçeği’ kullanılmıştır. Bu ölçeğin alt boyutları okudukları sınıf değişkeninde herhangi bir anlamlı farklılık bulunamamıştır. Ancak cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Sonuç olarak erkek sınıf öğretmen adaylarının farkındalıklarının bayan öğretmen adaylarına göre daha iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.