Analysis Of Geomorphological Features Of The Upper Karasu Basin With Geomorphic Indices


Seyitoğulları M. A., Matpay B.

INTERNATIONAL MARMARA SOCIAL SCIENCES CONGRESS IMASCON 2021 AUTUMN 10-11 DECEMBER 2021, Kocaeli, Turkey, 10 - 11 December 2021, pp.27

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.27
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Yukarı Karasu Havzası, Doğu Anadolu ’nun Yukarı Murat-Van Bölümü’nün doğusunda yer alır. Saha, hidrografik bakımdan Van Gölü Kapalı Havzası su toplama sahasına karşılık gelmektedir. Yörenin suları Karasu Nehri ve kolları tarafından Van Gölü’ne boşaltılır. Havzada karasal iklim ve genç tektonik aktivite, sahanın hidrografik özelliklerini etkilemiş ve denetlemiştir. Bu çalışmanın amacı Türkiye-İran devlet sınırında yer alan ve önemli bir geçiş sahası olan havzanın hidrografik özelliklerini analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma sahasına ait Sayısal Yükselti Modeli (DEM), topoğrafya ve jeoloji haritaları ve hidrografik parametreler, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile analiz edilmiştir. Ayrıca, DSİ’nin akım gözlem istasyon verileri, Karasu Nehrinin akım miktarı ve rejimi ile ilgili analizlerin yapılmasında kullanılmıştır. Sahada yer alan diğer akarsular için gözlem istasyonu bulunmadığından akım verileri elde edilememiştir.Karasu Nehrinin yukarı çığırından aşağı çığırına doğru inildikçe akımın arttığının gözlemlenmesi, aşağı çığıra doğru akarsuya daha fazla yan kolun dâhil olduğunu gösterir. Bunun yanı sıra aşağı çığırdaki akımı akarsu üzerindeki göletler, barajlar etkilemektedir. Sahanın batısındaki Sarımehmet Barajı, Karasu Nehrinin akım özelliklerini etkileyen en önemli parametredir. Karasu Nehrine genelikle kuzeyden, doğudan ve güneyden çeşitli kolların katıldığı gözlemlenmiştir. Saha alt havzaların birleşerek Karasu Nehrini oluşturduğu dört alt havza şeklinde incelenmiştir. Ayrıca Van Gölü Havzası son yılların en kurak dönemini yaşadığı MGM 2021 Temmuz ayı sıcaklık ve yağış raporlarında sabittir. Van Gölü'ndeki kuraklığın etkisi aynı zamanda bölgedeki birçok gölet ve derede de görülüyor. Günümüzün en önemli proglemlerinden biri olan küresel iklim değişikliği sonucu Van Gölü'nün su seviyesinin hissedilir şekilde düşmesi, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının, yönetimini,kullanımını ve buna ilişkin verilerin analiz edilmesinin ne kadar önem arz ettiği ortadadır. Anahtar Kelimeler: Yukarı Karasu Havzası, Hidrografya, Karasu Nehri,Van,İklim Değişikliği