Evaluation the Treatment Effects of Functional Appliances Used in Class II Malocclusions


Kaya Y., Tunca M.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.26, no.1, pp.104-109, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Treatment planning of Class II malocclusions that are frequently encountered in orthodontic practice, can vary depending on severity of malocclusion, soft tissue profile, and amount of residual growth. In growing and developing subjects functional appliances are used to obtain the desired treatment results in skeletal, dental, and sof tissues by growth modification. It has been stated that the treatment effects of functional appliances that are differently designed and named may vary. The aim of this review was to investigate the studies of functional appliances on skeletal, dental, soft tissue, temporamandibular joint and airway effects with treatment time, made between 2012-2017.

Ortodonti pratiğinde sıklıkla karşılaşılan Sınıf II maloklüzyonların tedavi planlaması maloklüzyonun şiddetine, yumuşak doku profiline ve kalan büyüme miktarına bağlı olarak değişebilmektedir. Büyüme ve gelişimin devam ettiği bireylerde uygulanabilen büyüme modifikasyonuyla iskeletsel, dental ve yumuşak dokularda istenilen tedavi sonuçların elde edilmesi amacıyla fonksiyonel apareylerden faydalanılmaktadır. Farklı şekillerde tasarlanan ve adlandırılan fonksiyonel apareylerin tedavi etkilerinin ise değişebildiği belirtilmektedir. Bu çalışmada, 2012-2017 yılları arasında yapılmış ve fonksiyonel apareylerin iskeletsel, dental, yumuşak doku, temporomandibuler eklem ve havayolu etkileri ile tedavi zamanlamalarını konu alan araştırmaların incelenmesi amaçlanmaktadır.