DEVELOPMENT OF EMPIRICAL MODELS THAT CAN BE USED FOR ESTIMATING EVAPORATION FROM THE CLASS-A PAN EVAPORIMETER


Creative Commons License

Usta S.

4. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Nevşehir, Turkey, 16 - 17 April 2023, vol.1, no.1, pp.303-304

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.303-304
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Evaporation (Epan) measured from the Class-A pan evaporimeter is widely used in estimating the reference evapotranspiration (ETo), which is used as the basic data in many studies within the scope of hydrology. Epan data that cannot be measured due to various reasons such as freezing of the water in the pan evaporimeter in cold weather, overflowing in heavy rains, and failure of the measuring devices may need to be completed using the estimation models. In this study, which was carried out at Kahramanmaraş Sütçü İmam University in the July – October periods of 2019, 2020 and 2021, it was aimed to create empirical models that can be used to estimate the amount of Epan depending on the air temperature (T), relative humidity (RH) and the wind velocity (U2) measured at 2 m above the ground surface. Daily average T, RH and U2 data used as independent variables in estimation models were measured with sensors managed by Programmable Logic Controller (PLC). The total daily Epan amounts were measured from an pan evaporimeter with a diameter of 1207 mm and a height of 250 mm made of stainless steel sheet plate. The amount of Epan from the surface of the water in this pan evaporimeter, which was placed on a fallow soil surrounded by grass cover, was measured with an ultrasonic sensor sensitive to the water level. In order to enable the sensors to be controlled by the PLC, a software was prepared using the CODESYS programming language and loaded on the PLC device. Two estimation models called Model_1 (Epan= 0.757 T – 0.027 RH – 8.609) and Model_2 (Epan= 0.391 T – 0.102 RH + 1.687 U2+ 0.951) were created as a result of multiple linear regression analyzes made with Microsoft Excel program, using the data measured in the first two years of the study. The usability of models, which regression coefficients (R2 ) were determined as 0.76 and 0.86, respectively, were tested with the data measured in the third year. The actual Epan values measured from the pan evaporimeter in the third year varied between the range of 3.00 – 15.00 mm day-1, while the estimated Epan values using the Model_1 and Model_2 varied between the range of 1.62 – 16.10 mm day-1 and 2.11 – 15.44 mm day-1, respectively. The differences between the means of the data groups formed by the measured and estimated Epan values were not found to be statistically significant (p> 0.05, n= 123). The mean absolute percentage error rate (MAPE) calculated as an indicator of the deviation between the measured and estimated Epan values was determined as 19.156% and 19.565% for Model_1 and Model_2, respectively. It has been concluded that Epan amounts with an accuracy rate of 80% (MAPE≅ 20%) can be estimated with these models, which show similar performances. 

Hidroloji bilimi kapsamında yapılan birçok çalışmada temel veri olarak kullanılan referans evapotranspirasyonun (ETo) tahmin edilmesinde A sınıfı buharlaşma kabından ölçülen buharlaşma (Evaporasyon) miktarı (Epan) yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Buharlaşma kabındaki suyun soğuk havalarda donması, aşırı yağışlarda taşması ve ölçüm cihazlarının bozulması gibi çeşitli nedenlerden dolayı ölçülemeyen Epan verilerinin tahmin modelleri kullanılarak tamamlanmasına ihtiyaç duyulabilmektedir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 2019, 2020 ve 2021 yıllarının Temmuz – Ekim dönemlerinde yürütülen bu çalışmada hava sıcaklığı (T), oransal nem (RH) ve zemin yüzeyinden 2 m yükseklikte ölçülen rüzgar hızına (U2) bağlı olarak Epan miktarının tahmin edilmesinde kullanılabilecek ampirik modellerin oluşturulması amaçlanmıştır. Modellerde bağımsız değişkenler olarak dikkate alınan günlük ortalama T, RH ve U2 verilerinin ölçülmesinde Programlanabilir Lojik Kontrolör (PLC) tarafından yönetilen sensörler kullanılmıştır. Günlük toplam Epan miktarları, paslanmaz çelik sac levhadan üretilen 1207 mm çapa ve 250 mm yüksekliğe sahip buharlaşma kabından ölçülmüştür. Etrafı çim örtüsü ile çevrili bir toprak yüzeye yerleştirilen bu kap içerisindeki suyun yüzeyinden gerçekleşen Epan miktarı su seviyesine duyarlı bir ultrasonik sensörle ölçülmüştür. Sensörlerin PLC tarafından kontrol edilebilmesini sağlamak için CODESYS programlama dilinde bir yazılım hazırlanarak, PLC cihazına yüklenmiştir. Çalışmanın ilk iki yılında ölçülen veriler kullanılarak, Microsoft Excel programı ile yapılan çoklu doğrusal regresyon analizleri sonucunda Model_1 (Epan= 0.757 T – 0.027 RH – 8.609) ve Model_2 (Epan= 0.391 T – 0.102 RH + 1.687 U2+ 0.951) olarak isimlendirilen iki adet tahmin modeli oluşturulmuştur. Regresyon katsayıları (R2 ) sırasıyla 0.76 ve 0.86 olarak belirlenen bu modellerin kullanılabilirliği üçüncü yıl ölçülen veriler ile test edilmiştir. Üçüncü yıl buharlaşma kabından ölçülen gerçek Epan miktarları 3.00 – 15.00 mm gün-1 , Model_1 ve Model_2 kullanılarak tahmin edilen Epan miktarları ise sırasıyla 1.62 – 16.10 mm gün-1 ve 2.11 – 15.44 mm gün-1 aralığında değişmiştir. Ölçülen ve tahmin edilen Epan değerlerinin oluşturduğu veri gruplarının ortalamaları arasındaki farklar istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p> 0.05, n= 123). Ölçülen ve tahmin edilen Epan miktarları arasındaki sapmanın bir göstergesi olarak hesaplanan ortalama mutlak göreceli hata oranı (MAPE) Model_1 ve Model_2 için sırasıyla %19.156 ve %19.565 olarak belirlenmiştir. Birbirine yakın performanslar gösteren bu modeller ile yaklaşık %80 (MAPE ≅ 20%) doğruluk oranına sahip Epan miktarları tahmin edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.