Yeni Programın Yapı ve Özellikleri Çerçevesinde Arzulanan Öğretmen


Yeşil S.

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2008, ss.976-978

  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.976-978

Özet

Bu çalışmanın amacı, yeni programın yapı ve özelliklerine göre nasıl bir öğretmen istendiğinin belirlenmesidir. Öncelikli olarak, öğretmenlik mesleğinin genel özellikleri ve öğretmenliğin hangi beceri ve yeterlilikleri gerektirdiği belirlenmiş, daha sonra 2005 yılında uygulamaya konulan ilköğretim programı incelenerek nasıl bir öğretmenin istendiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular dikkate alındığında, öğretmen merkezli yaklaşımdan öğrenci merkezli yaklaşıma doğru yaşanan değişmeler ile birlikte öğretmenin öğrenme-öğretme süreçlerindeki rolünde de önemli değişiklikler olduğu, ilköğretim programında öğretmenlerin temel rolü, öğrenme-öğretme ortamını düzenlemek, etkinlikler konusunda öğrencilere rehberlik yapmaktır.