HISTORICAL POEMS OF 18TH CENTURY POET NÂŞID


Creative Commons License

Demir R.

VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Antalya, Turkey, 22 - 24 April 2022, pp.899-900

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.899-900
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

18. YÜZYIL ŞAİRİ NÂŞİD’İN TARİH MANZUMELERİ

 

Doç. Dr. Recep Demir

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

ORCİD: 0000-0001-6625-8299

Tel: 05426439885

Özet:

Osmanlı şairlerinin eskiden beri az çok uygulayageldikleri tarih manzumesi yazma geleneği 18. yüzyılda eskiye oranla daha fazla benimsenmiştir. Yerlileşme arayışlarının da bir tezahürü olan tarih manzumeleri, edebî bakımdan pek değerli ürünler olmamasına rağmen tarihe ışık tutan metinler olarak önemli bir işlevi yerine getirmektedir. 18. yüzyılda yaşamış olan Naşid de (1749-1791-92) Divan’ında yer alan çok sayıda tarih manzumesiyle dönemin bazı olaylarına kayıt düşmüştür. Yazdığı manzumeler hem kendi hayatı hem de III. Selim’in günlük hayatı hakkında değerli ipuçları sunmaktadır. Osmanlı sarayında yetişen ve III. Mustafa ve I. Abdülhamit dönemlerine tanıklık eden Nâşid, hayatının son döneminde III. Selim’in saltanat yıllarında refah ve huzura kavuşmuştur. Bu yıllarda atandığı I. Abdülhamit’in kızı Emine Sultan’ın kethüdalığı görevi, saray hayatına daha yakından tanıklık etmesini sağlamıştır. Toplam kırk dokuz tarih manzumesi söylemiş olan Nâşid, padişah cüluslarına, padişah çocuklarının doğumuna, Osmanlı bürokrasisindeki çeşitli atamalara, hanedan mensuplarının yaptırdığı saraylara tarih düşürmüştür. Fakat bunlar içinde sayıca en fazla olan III. Selim hakkındaki şiirler, Nâşid’in hükümdarın çok yakınında bulunduğunu ve onun ilgisini kazandığını belgelemektedir. Askeri tesisleri ve saraylıların konaklarını ziyaret, asker talimlerini ve yeni yapılan topların denendiği törenleri izlemek, yakın çevresiyle birlikte tüfek ve ok atma yarışmalarına katılmak için zamanının çoğunu saray dışında geçiren III. Selim’in günlük hayatına eşlik etme fırsatı bulan Nâşid, gördüğü bu sahneleri şiirleştirmiştir. İktidarın şehir hayatına yansıyan gücüne şiirleriyle alkış tutan şair, yazdıklarının karşılığını almış görünmektedir. Mesela hükümdar, Okmeydanı ve çevresindeki binalar yenilendikten sonra yapılan büyük kapıya yazılacak tarih manzumesini Nâşid’den istemiştir. Şiirin mermer üzerine altın yaldızlarla tezyin edilerek yazıldığı bilinmektedir. Şair ve patron arasında gelişen bu ilişki, Nâşid’in bazı şiirlerde kişisel taleplerini dile getirmesine cesaret kaynağı olmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Nâşid, III. Selim, tarih manzumeleri 

 

 

HISTORICAL POEMS OF 18TH CENTURY POET NÂŞID

Abstract

The tradition of writing historical poems, which Ottoman poets had been practicing for a long time, was adopted more in the 18th century than in the past. Historical poems, which are also a manifestation of the search for localization, fulfill an important function as texts that shed light on history, although they are not very valuable products in terms of literature. Naşid (1749-1791-92), who lived in the 18th century, also recorded some events of the period with his many historical poems in his Divan. The poems he wrote offers valuable clues both about his own life and III. Selim’s daily life. In the last period of his life Naşid, growing up in the Ottoman palace and witnessed the periods of III. Mustafa and I. Abdülhamit, attained prosperity and peace during the reign of III. Selim. During his years, when he was appointed as the chamberlain of Emine Sultan, the daughter of I. Abdülhamit, he was enabled to witness the palace life more closely. Naşid, who told a total of forty-nine historical poems, made dates for the sultan’s enthronement, the birth of the sultan’s children, various appointments in the Ottoman bureaucracy, and the palaces built by the members of the dynasty. But the poems about, which is the most numerous among them documents that Naşid was very close to the ruler and gained his attention. Nâşid, who had the opportunity to accompany Selim’s daily life who spent most of his time outside the palace to visit military facilities and palaces, to watch military drills and ceremonies where new cannons were tested, and to participate in rifle and arrow shooting competitions with his close circle, has poeticized these scenes. Applauding to the power of sultan reflected in the city life with his poems, the poet seems to have received what he wrote. For example, the ruler asked Naşid for the historical poem to be written on the big door that was built after Okmeydanı and the buildings around it were renovated. It is known that the poem was written on marble with adoring gold gildings. This relationship that developed between the poet and the boss encouraged Naşid to express his personal demands in some poems.

Keywords: Naşid, III. Selim, Historical Poems