GEOPOLİMER BETONLARIN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANIMI VE AVANTAJLARI


Creative Commons License

Sakin İ., Akbulut Z. F., Güler S.

ISARC 5. INTERNATIONAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS, Ankara, Turkey, 11 - 12 November 2022, pp.387-392

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.387-392
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Geleneksel betonlarda bağlayıcı malzeme olarak çimento kullanılmaktadır. Çimento üretimi esnasında ortaya yüksek miktarda karbon dioksit (CO2) gazının atmosfere salınımı önemli çevre kirliliği yaratmaktadır. Bu nedenle günümüzde çimento üretiminden kaynaklı C02 gazı salınımını azaltmak için çalışmalar sürmektedir. COgazı salınımındaki artış ve küresel ısınma sorunu, inşaat sektöründeki uygulayıcıların daha çevre dostu inşaat malzemeleri kullanımı konusunda sürdürülebilirlik açısından farkındalığını artırmıştırAyrıca, birçok araştırmacı atık halde bulunan uçucu kül, silis dumanı, yüksek fırın cürufu gibi puzolanik karakterli malzemeleri çimento ile belirli oranlarda yerdeğiştirerek beton karışımlarında kullanmışlardır. Bu hem atık malzemelerin beton karışımlarında kullanılmasıyla ekonomiye yeniden kazandırılmasını hem de beton bileşimlerinde çimento kullanımını kısıtlayarak COgazı salınımını azaltmaya katkıda bulunmuştur. Bu gelişmelere bağlı olarak Geopolimer (GP) beton, atık puzolanik malzemelerin sodyum hidroksit (NaOH) ve sodyum silikat (Na2SiO3) gibi alkalilerle aktive edilerek üretilmiş yeni nesil çevreci betonlardır. GP betonlar yan ürün atıklarını çimento yerine kullanma ve üretimi sırasında sera gazı emisyonunu azaltmadaki avantajı nedeniyle son yıllarda uygulayıcılar arasında önemli bir ilgi görmeye başlamıştır. GP beton geleneksel betona göre daha yüksek dayanım ve durabilite özelliklerine sahip olmasına karşın inşaat sektörü uygulamalarında kullanımı oldukça sınırlıdır. Ancak, yakın gelecekte GP betonların farklı yük etkileri altında davranışları daha çok bilindikçe GP betonların inşaat sektörü uygulamalarında kendine daha fazla yer bulacağı aşikardır.