İstatistik-Klinik Önemlilik (Anlamlılık) ve Klinik Önemli Asgari Değişim


Creative Commons License

Keskin S.

4th International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, Konya, Turkey, 10 - 13 November 2022, pp.1389-1391

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1389-1391
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bilimsel araştırmalarda genel olarak; ya özellikler (değişkenler) arası ilişkiler ya da uygulamaların,

(faktörlerin, tedavilerin veya muamelelerin), ilgilenilen özellik veya değişken üzerine farklı etkilerinin olup

olmadığının belirlenmesi amaçlanır. Cevap (yanıt, output, çıktı) değişkeni veya bağımlı değişken olarak

adlandırılan değişkene etkili olabileceği düşünülen faktörlerin seviyelerinin veya gruplar arası farkın

önemliliğini (anlamlılığını) test etmek üzere yapılan istatistik analizler sonucunda, farkın istatistik olarak

önemli (anlamlı) olup olmadığı belirlenir. “İstatistik önemlilik veya anlamlılık” olarak ifade edilen bu

kavram, I. Tip veya Tip I hata olarak adlandırılan belirli bir yanılma olasılığı ile belirlenir. Bilimsel

araştırmalarda “􀁄” ile gösterilen ve çoğunlukla %5 olarak alınan I. Tip hata, gerçekte gruplar arasında fark

olmadığı halde, yapılan test sonucunda fark bulunması durumunda yapılan hatadır. Sağlık veya eczacılık

alanında, ilaçların tedaviye etkisini belirlemek üzere planlanan klinik araştırmalar oldukça yaygındır. Bu

araştırmalarda, uygulanan tedavinin etkinliğini belirlemek üzere, yalnızca istatistik önemliliğin dikkate

alınması yanıltıcı olabilir. Bu nedenle İstatistik önemlilik (anlamlılık) kavramının yanında, Klinik veya

ekonomik önemlilik (anlamlılık) kavramı da bulunmaktadır. Klinik önemlilik kavramı, Klinik önemli

asgari değişim (MCID), kavramı ile yakından ilişkili olup, Klinik önemli asgari değişim, herhangi bir

ölçülebilen cevap değişkeni bakımından, hastanın durumunda veya tedavisinde olumlu (faydalı) bir gelişme

sağlayabilecek en küçük, minimal veya asgari farklılık olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada, “istatistik

önemlilik (anlamlılık)”, “klinik önemlilik (anlamlılık)” ve “klinik önemli asgari değişim (MCID)”

kavramları açıklanarak aralarındaki ilişiklere değinilmiştir.