COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE PORTFÖY OPTİMİZASYON MODELLERİNİN PERFORMANSLARININ ANALİZİ: ABD SAĞLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA


Büberkökü Ö.

III.PEARSON JOURNAL ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 26 - 27 October 2021, pp.1-22

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-22
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes