Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi


Creative Commons License

ALTUNER F., Oral E., ÜLKER M.

Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, vol.7, no.2, pp.11-22, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This research was carried out between 2014-15 and 2015-16 in Siirt ecological conditions. The study was  established  as  a  Randomized  Block  Design  with  3  replications.  In  this  research,  6  barley  varieties (Altıkat, Samyeli, Önder, Lingne-131, Tokak-157/37 and Tarm-92) were used. Spike time, plant height, bed rate,  spike  number,  spike  length,  thousand  grain  weight,  seed  number,  grain  yield,  hectoliter  weight  and 
crude protein content were determined. According to the two-year results obtained at the end of the study, the grain  yield of barley varieties ranged from 254.1-325.1 kg/da, while the protein ratio ranged from 10.8 to 12.1%. The highest grain yield was obtained from Tarm-92 and Samyeli varieties.

Bu  araştırma,  2014-15  ile  2015-16  yıllarında  Siirt  ekolojik  koşullarında  yürütülmüştür.  Araştırma Tesadüf  Blokları  Deneme  Desenine  göre  3  tekerrürlü  olarak  kurulmuştur.  Bu  araştırmada  6  arpa  çeşidi (Altıkat,  Samyeli,  Önder,  Lingne-131,  Tokak-157/37  ve  Tarm-92)  kullanılmıştır.  Araştırmada  başaklanma 
süresi, bitki boyu, yatma oranı, m2’de başak sayısı, başak uzunluğu, bin tane ağırlığı, başakta tohum sayısı, tane verimi, hektolitre ağırlığı ve ham protein oranı değerleri belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda elde edilen iki  yıllık sonuçlara göre; arpa çeşitlerinin tane verimi 254.1 -325.1 kg/da arasında değişirken, protein oranı %10.8  ile  %12.1  arasında  değişmiştir.  En  yüksek  tane  verimi  Tarm-92  ve  Samyeli  çeşitlerinden  elde 
edilmiştir.