HAKKÂRİ YEREL KONUTLARININ TURİZM AÇISINDAN İRDELENMESİ


Direk Y. S., Mühürdaroğlu K.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.0, pp.311-328, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Günümüzde alternatif turizm kolları arayışları yaygınlaşmış ve bunların sonucunda, kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması amacıyla birtakım çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmaların başında gelenlerden biri yerel konut yapılarının topluma kazandırılmasıdır. Böylece kültürel değerler yaşatılırken aynı zamanda turizm aracılığıyla hem kent tanıtılmakta, hem de kent halkının ekonomik açıdan kalkınmasına kısmen destek olunmaktadır. Birçok kültürle etkileşim içinde olan ülkemizde de birbirinden farklı yerel/geleneksel konut ortaya çıkmıştır. Bu konutlardan olan Hakkari konutları; genellikle yöresel malzeme olan taş, kerpiç ve ahşaptan geleneksel teknikler kullanılarak inşa edilmiş ve çok büyük boyutlarda olmayıp zamanla yapılan eklemelerle genişletilmiştir. Bu çalışmanın amacı, kentte bulunan ve orijinalliğini halen korumakta olan az sayıdaki yerel konutlardan bir tanesi özelinde, Hakkâri kentinin yerel konutlarını tanıtmak ve kent turizminin gelişmesine katkı sağlamaktır. Çalışmada; Hakkâri İli şehir merkezinde yer alan Naime Özkan adlı şâhısa ait olan 1930’lu yıllarda inşa edilmiş taş konut seçilmiştir. Yöntemi olarak, öncelikle yapı hakkında ev sahibinden ve mahalle sakinlerinden bilgi edinilmiş, ardından alanda konutun ölçüm ve fotoğraflarla tespitleri belgelenmiştir. Alınan veriler rölöve çizimlerine dönüştürülmüştür. Daha sonraki süreçte, yapının şehir merkezinde yer alması sebebiyle konutun gerekli bakımları yapıldıktan sonra şehrin tanıtımı amacıyla turizm information bürosu olarak yeniden işlevlendirilmesi için proje hazırlanmış ve Hakkâri kentinin turizmine hizmet edecek bir yapı, kazandırılmaya çalışılmıştır.