Malatya Organik Tarım Potansiyeli ve Organizasyonu


Karakuş K., Çelikyürek H. , Aygün T.

5th. IRDC International Regional Development Conference, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Organic farming, all production stages (grower and breeder, processing, packaging, labeling, storage, etc.) controlled and certified products, is a production activity in accordance with the law of organic production. Consumers demanding high quality healthy and genetically modified products in an environment that respects nature and people and preserves the natural balance play an important role in this production model. Demand for organic products in developed countries is increasing day by day. The use of chemical pesticides and fertilizers in the Eastern Anatolia Region is low compared to other regions. Environmental and soil pollution is low. Turkey's most extensive farmland and meadows - having pasture is an area that should be considered as priority areas for organic farming in terms of the vastness of the population engaged in agriculture. Malatya is a potential province for organic animal husbandry with its wide pasture areas. In addition, it has high fertile agricultural areas, rich water resources, large amount of irrigable land and suitable climate structure. It provides advantage for organic agricultural production due to its suitable micro-conditioning feature in some fruit and especially apricot cultivation.  Agriculture plays a major role in the industrialization of provinces and countries as a sector. The biggest share in this is the organization of the producers. In the European Union, about 50% of the agro-based industry is made with these organizations. It is important that the producers act in an organized structure from production to marketing in Malatya. There is a need for exemplary organizations that will serve as a model for the producers to gain product revenue, marketing structure and the opportunity to generate more income from the organic products they produce. Breeders need to be organized in order to have a price and market security in accordance with changing conditions. In order to solve the problems in the medium and long term, it is important for the producers to cooperate and establish exemplary enterprises. Product prices in the region are low compared to the country in general. In Malatya, especially in the domestic and foreign markets, it is important that producer cooperatives are effective in determining product prices, increase their foreign trade volume by exporting organic products, and organize them to make a major contribution to the national economy.

Organik tarım, tüm üretim aşamalarının  (yetiştiricilik, işleme, paketleme, etiketleme, depolama vb.) kontrollü ve ürünlerin sertifikalı olduğu,  organik üretim yasasına uygun olarak yapılan bir üretim faaliyetidir. Doğaya ve insana saygılı, doğal dengenin korunduğu bir ortamda yüksek kalitede sağlıklı ve genetiği değiştirilmemiş ürünleri talep eden tüketiciler bu üretim modelinde önemli rol oynamaktadır. Gelişmiş ülkelerde organik ürünlere talep her geçen gün artmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi kimyasal ilaç ve gübre kullanımının diğer bölgelere göre az kullanıldığı, daha az çevre ve toprak kirliliğinin olduğu, Türkiye’deki en geniş tarım arazisi ve çayır - meralara sahip olan,  tarımla uğraşan nüfusun çokluğu bakımından organik tarım için öncelikli olarak değerlendirilmesi gereken bir bölgedir. Geniş mera alanlarına sahip olan Malatya organik hayvancılık için potansiyel bir ilimizdir. Ayrıca yüksek verimli tarım alanlarına sahip olması,  zengin su kaynakları, sulanabilir arazi miktarının büyüklüğü, uygun iklim yapısıyladikkat çekmektedir.  Bazı meyve ve özellikle kayısı yetiştiriciliğinde uygun mikro klima özelliği göstermesi sebebiyle organik tarımsal üretim için avantaj sağlamaktadır. Tarım, sektör olarak iller ve ülkelerin sanayileşmesinde büyük rol oynamaktadır. Bunda en büyük pay ise üreticilerin örgütlenmeleridir. Avrupa Birliği’nde, tarıma dayalı sanayinin yaklaşık %50’si de bu örgütler ile yapılmaktadır. Malatya ilinde üretimden pazarlamaya kadar üreticilerin örgütlü bir yapıda hareket etmeleri önem arz etmektedir. Malatya’da üreticilerin ürün girdileri, pazarlama yapısı,  ürettikleri organik ürünlerden daha fazla gelir elde etme imkanına kavuşmalarında model olacak örnek organizasyonlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yetiştiricilerin değişen koşullara uygun bir fiyat ve pazar güvencesine sahip olabilmesi için örgütlenmeleri gerekmektedir. Sorunların orta ve uzun dönemde çözümü için ise üreticilerin kooperatifleşmeleri, örnek işletmeler oluşturmaları önemlidir. Bölgede oluşan ürün fiyatları Türkiye geneline göre düşük olup, iç ve özellikle dış pazarda Malatya’da üretici kooperatiflerinin ürün fiyatların belirlenmesinde etkili olmaları, organik ürünlerini ihraç ederek dış ticaret hacmini artırmaları,  ülke ekonomisine büyük katkı sağlaması için örgütlenmeleri önem arz etmektedir.