Yüksek oranda fruktoz içeren mısır şurubunun solunum sistemine etkisi


Creative Commons License

Öztürk Ö., Akkaya A., Argüz G., Özmen Ö., Kavrık O., Kaplan Ş.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.22, sa.1, ss.1-7, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 22 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.1-7

Özet

Amaç: Bu çalışmada, yüksek oranda fruktoz içeren mısır şurubu ile beslenmenin sıçan
akciğerleri üzerindeki etkileri incelendi.

Gereçler ve Yöntem: Yirmi dört adet Wistar Albino dişi rat 3 gruba ayrıldı. Grup 1: Mısır şurubu diyeti (10 hafta %30’luk, oral), Grup 2: Mısır şurubu diyeti +Alfa Lipoik Asit (ALA) (100 mg/kg, 4 haftadan sonra, oral) Grup 3: Kontrol grubu. Deney sonrasında sıçan akciğerlerindeki değişiklikler histopatolojik olarak değerlendirildi. Alınan doku homojenizatında Malondialdehit (MDA) ve Katalaz düzeyleri ölçüldü. Gruplar arası karşılaştırmalarda ANOVA, Kruskal-Wallis, Mann Whitney-U ve post-hoc analizler için Bonferroni,Tukey ve LSD testleri kullanılarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Akciğer dokusunun histopatolojik (hiperemi, ödem, lenfoid doku hiperplazisi
ve inflamatuvar reaksiyon) değerlendirilmesinde gruplar arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark mevcuttu (p=0.004). Histopatolojik değişiklikler özellikle Grup I’de artarken,
II. Grupta azaldığı tespit edildi (p=0.057). Kan MDA düzeyleri gruplar arasında farklı
olmasına (p<0,005) rağmen, Katalaz düzeylerinde gruplar arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).

Sonuç: Mısır şurubu ile beslenen sıçanların akciğerinde, mısır şurubunun histopatolojik değişiklere neden olduğu ve ALA’nın akciğerde oluşan bu lezyonlar üzerinde iyileştirici bir etki gösterdiği saptanmıştır. Fakat mısır şurubunun akciğerleri hangi mekanizmayla etkilediğini gösteren ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

,Anahtar kelimler: mısır şurubu, früktoz, akciğer, sıçan.