Wendy Brown’da Neoliberalizmin Siyasi Rasyonalitesi ve Demokrasinin Çöküşü


Duman M. Z.

Sosyoloji Notları, cilt.1, sa.2, ss.127-140, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Sosyoloji Notları
  • Sayfa Sayıları: ss.127-140

Özet

Günümüzün önemli siyaset teorisyenlerinden biri olarak kabul edilen ve özellikle eleştirel kuram ve çağdaş kapitalizmin çelişkileri üzerine yazdığı eserlerle tanınan Brown, yaşamakta olduğumuz dünyada neoliberal aklın, devleti ve demokrasiyi yeniden inşa etmeye çalıştığını, özellikle tek kutuplu dünya düzeniyle beraber demokrasinin temellerinin sarsıldığını, halkın ve devletin egemenliğinin zayıfladığını ve küreselleşmiş bir dünyanın gelecek toplumlar açısından hiç de umut verici gelişmeler vaat etmediğini ileri sürmektedir. Kendisi bir liberal olmasına karşın liberal demokrasilerde siyasal öznellik gibi oluşumlara da mesafeli yaklaşan yazar, ulus-devletlerin her geçen gün daha fazla içine kapandığından sınırların da daha yüksek duvarlarla örülmeye, etnik milliyetçiliğin, yabancı düşmanlığının ve İslamofobinin artmaya ve bütün bunların müsebbibi olarak da neoliberal rasyonalitenin güçlenmesi ve devletin bir araç olarak kullanılmaya başlanması olduğunu iddia etmiştir. Yaşadığımız çağın ekonomi-politiğini analiz etmeye çalışan Brown’un söz konusu iddia ve eleştirilerinde ne kadar haklı olduğu sorusu, bu makalenin yazılmasının temel nedenini oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Wendy Brown, Neoliberalizm, Küresel Kapitalizm, Demokratik Siyaset, Ulus-Devlet

Brown, recognized as an important political theorist of the present day and especially known with his works on critical theories and contradictions of contemporary capitalism, argued that the neoliberal mind in the world we live in is trying to rebuild the state and democracy in our world, especially with the unipolar world order, that the democracy has been shaken off its foundation, the sovereignty of the people and the state has been weakened, and a globalized world does not promise developments in terms of future societies. Despite being a liberal, the writer approaches liberal democracies like political subjectivism, with a critical view and since the nation-states are becoming more and more closed every day, borders are woven with higher walls, ethnic nationalism, xenophobia and Islamophobia increases and neoliberal rationalization and the use of the state as a means begin to increase. The question to what extent Brown trying to analyze the economics-politics of the age we live is right in his claims and criticism is the main reason for the writing of this article.
Keywords: Wendy Brown, Neoliberalism, Global Capitalism, Democratic Politics, Nation-State