Finansal Gelişmişlik Düzeyi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Gelir Düzeylerine Dayalı Küresel Bir Analiz


Creative Commons License

Büberkökü Ö., Kızıldere C.

in: Finans Araştırmaları I, Serkan Yılmaz KANDIR, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.23-39, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Akademisyen Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.23-39
  • Editors: Serkan Yılmaz KANDIR, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada Dünya Bankası sınıflandırması dikkate alınarak dört farklı gelir grubuna ait toplam 94 ülke için finansal gelişmişlik düzeyi ile ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişki incelenmiştir. Değişkenler arasındaki koentegrasyon analizinde Kao (1999) panel koentegrasyon testinden uzun dönem parametre tahmininde panel FMOLS, DOLS ve OLS tahmincilerinden yararlanılmıştır. Uzun dönemli nedensellik analizinde ise panel ARDL modeli kapsamında PMG ve MG tahmincilerine bağlı olarak elde edilen hata düzeltme terimleri üzerinde durulmuştur. Çalışma bulguları, uzun dönemde üst orta, alt orta ve düşük gelirli ülkelerde ekonomik büyümenin finansal gelişmişlik düzeyini etkilediğine işaret etmektedir. Bu nedenle, bu ülkelerde finansal gelişmişlik düzeyinin artırılabilmesi için istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme oranlarına sahip olunmasının önemli olduğu anlaşılmaktadır. Yüksek gelirli ülkelerde ise uzun dönemde değişkenler arasında karşılıklı bir etkileşimin söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, ekonomilerin belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra finansal gelişmişlik düzeyinin de ekonomik büyümeyi etkileyen bir değişken haline geldiği anlaşılmaktadır