İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE MESLEKİ GELİŞİM MODELİ: DANİMARKA ÖRNEĞİ


AKTÜRK E. , MEREY Z. , GÖRMEZ E. , BULUT K.

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey