Yenidoğanın Geç Hemorajik Hastalığı Sonrası Görülen İntraserebral Hematom Olgu Sunumu


Çetin E.

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, vol.27, pp.280

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 27
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.280
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Yenidoğanın K vitamini eksikliğine bağlı hemorajik

hastalığı üç tipte görülür: Erken tip; ilk 24 saat içinde ortaya çıkar. Klasik

tip; ilk 2-5 gün içinde görülür. Geç tip; ilk haftadan itibaren altı aya kadar

olan sürede görülebilir. Geç tip hemorajik hastalık sıklığı 4-10: 10000

olarak bildirilmektedir. Geç tip hemorajik hastalığın en karakteristik klinik

özelliği intrakranyal kanamadır.

Yöntem: Acil kliniğimize spontan intaserebral hematom nedeni ile

başvuran 2.5 aylık bayan olgu sunuldu.

Bulgular: Olgu kusma ve yüksek ateş şikayeti ile pediatri kliniğe

yatışı yapılmış, yapılan tetkiklerinde enfeksiyon odağı bulunamayan

hastaya tetkik amaçlı LP yapılmış, LP yapılması sonrası hastanın nöbet

geçirmesi üzerine çekilen beyin bt’sinde sağ frontalde intraserebral

hematom saptanması üzerine kliniğimize danışıldı. Hastanın nörolojik

muayenesinde bilinci kapalı, ağrılı uyarana fleksör yanıt veriyor, ağrılı

uyaranla göz açıyor, IR: sağda (-), solda (+), pupiller anizokorikti. Hastanın

preop tetkiklerinde INR ve APTT tetkiklerinde yükseklik saptandı, hastanın

intraserebral hematomunun yenidoğanın geç hemorajik hastalığına

bağlı olduğu görüldü. Hastaya acil olarak 1 ampul K vitamini ve 1 ünite

TDP verilerek acil olarak operasyona alındı. Hasta post-op yoğun bakım

ünitesine alındı. Hasta yoğun bakım takibinin 10.günü servisimize tekrar

yatışı yapıldı. Postoperatif donemi normal seyreden hasta şifa ile taburcu

edildi.

Tartışma ve Sonuç: K vitamini karaciğerde pıhtılaşma faktörleri II, VII, IX

ve X’u aktive ederek koagülasyonda rol oynar. Eksikliğinde ise doğumdan

sonraki ilk aylarda yenidoğanın hemorajik hastalığı olarak bilinen

tabloya ne-den olur. Yenidoğanın hemorajik hastalığının geç tipi en çok

intrakranial daha sonra deri ve mukoza kanamaları ve gastrointestinal

kanamalar şeklinde ortaya çıkar. Geç tip hemorajik hastalığın en

karakteristik klinik özelliği intrakranyal kanamadır. Yenidoğanın hemorajik

hastalığına bağlı koagulopati nedeniyle gelişen intakranyal kanamaların

%90.6’sinin subaraknoid, %37.5’in subdural, %31.3’ünün intraparenkimal,

%12.5’inin intraventriküler kanama oldugunu bildirmişlerdir.