ÖĞRETMENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE YAŞAM AMAÇLARINN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ


Kaya Z., Mukba G.

BÜTÜN YÖNLERİYLE ÖĞRETMEN SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 23 - 24 November 2015, pp.79-87

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.79-87
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Abstracts

According to the literature, it is reported that the values that individuals have are related with their life goals that they tend to domuch more and associated with their personalities (Reisz, Boudreaux ve Ozer, 2014). It is aimed to investigate relationship between the teachers’ life goals and personality traits of those. In addition to that a number of variables based upon life goals of teachers are aimed to be investigated. When the relationships between big five personality factors and life goal subscales were examined, significant positive correlations were obtained. The variables of gender in collaboration with marital status caused a significant effect on teachers’ internal goals.

Key Words:Big five personality trait, Life goal, teacher

Özet

Alanyazında bireylerinsahip oldukları değerler ile hangi amaçlara daha çok yöneldiklerinin onların kişilikleriyle ilgili olabildiği belirtilmiştir (Reisz, Boudreaux ve Ozer, 2014). Bu çalışmada öğretmenlerin yaşam amaçları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi ve yaşam amaçlarının birtakım değişkenlere göre araştırılması amaçlanmıştır. Öğretmenlerin kişilik özellikleri  ile yaşam amaçları arasındaki ilişki incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif yönde ilişkiler olduğu saptanmıştır.Öğretmenlerin içsel amaçları üzerinde cinsiyet ve medeni durum değişkenlerinin birlikte anlamlı etki yarattığı sonucu bulunmuştur.

AnahtarKelimeler:Büyükbeşli, Yaşam amacı, Öğretmen