ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND HEALTH ECONOMICS IN VAN CITY


Creative Commons License

Kanberoğlu Z., Günsan N.

INTERNATIONAL JOURNAL OF AFRO-EURASIAN RESEARCH (IJAR), vol.6, no.11, pp.60-75, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The analysis of relationship between sustainable development and health
care economy in Van city has been revealed in the article in question. In addition to scope and
definition of sustainable development in working, the scope and definition of health care economy
have been dealt with. In application section, the analysis of relationship between sustainable
development and health care economy in Van city has been presented through the survey study
conducted with people living in Van. Connection levels of the Variable factors determined by survey
study in Van has been presented at the end of analysis.

Van ilinde sürdürülebilir kalkınma ile sağlık ekonomisi arasındaki ilişkinin analizi söz konusu
makalede ortaya konmuştur. Çalışmada sürdürülebilir kalkınmanın kapsamı ve tanımına ek olarak,
sağlık hizmetleri ekonomisinin kapsamı ve tanımı da ele alınmıştır. Uygulama bölümünde, Van ilinde
sürdürülebilir kalkınma ile sağlık ekonomisi arasındaki ilişkinin analizi Van'da yaşayanlarla yapılan
anket çalışmasıyla sunulmuştur. Van ilinde yapılan anket çalışması ile belirlenen Değişken
faktörlerin bağlantı düzeyleri analiz sonunda sunulmuştur