TÜRKİYE'DE TERÖRİZM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: SINIR TESTİ (ARDL) UYGULAMASI


Gül E., Torusdağ M. , İnal V.

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, cilt.ISBN, ss.190

  • Cilt numarası: ISBN
  • Basıldığı Şehir: Van
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.190

Özet

Bu çalışmada Türkiye'de terörizm ve ekonomik büyüme ilişkisi, eşbütünleşme ve nedensellik testleriyle 1970-2015 dönemi için Dünya Bankası ve Küresel Terörizm Veri Bankasından elde edilen yıllık veriler çerçevesinde incelenmektedir. Terörizm faaliyetleri ülkelerin ekonomik faaliyetlerini doğrudan ve dolaylı olarak sekteye uğratmaktadır. Türkiye de uzun yıllardan itibaren terörizm faaliyetleriyle pek çok kez karşı karşıya kalmıştır. Savunma sanayisine yapılan harcamalar yatırım yapılması gereken alanlara daha az kaynak ayrılmasına neden olmaktadır. Çalışmamızda Türkiye için bu durum ele alınmaktadır. Ekonometrik analiz olarak, ARDL sınır testi uygulanmış ve elde edilen analiz sonuçları uzun dönemde terör faaliyetlerinin ekonomik büyüme üzerinde azaltıcı etkisinin olmadığı yönündedir. Yapılan nedensellik analizinden elde edilen sonuçlar iki değişken arasındaki uzun dönemde ilişki olmadığı sonucunu destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Terörizm, İktisadi büyüme, ARDL Eşbütünleşme, Nedensellik analizi