JOHN DEWEY’NİN EĞİTİM ve ÇOCUK EĞİTİMİ ANLAYIŞI


Mengi A., Argüz S.

in: Farklı Perspektiflerle Çocuk Eğitimi, Prof. Dr. Zihni MEREY, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.403-420, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Nobel Akademik Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.403-420
  • Editors: Prof. Dr. Zihni MEREY, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: No

Abstract

Eğitimin hammaddesinin insan olması felsefi tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Bu tartışmaların özünde ise nasıl bir insanın yetiştirileceği sorunu yatmaktadır.  Eğitimin sosyal, ekonomik, psikolojik, tarihi, siyasal, pedagojik ve felsefi temelleri vardır. Eğitimin amacının ne olacağı, amaca ilişkin içeriğinin nasıl olacağı, içeriğine kimlerin niçin karar vereceğine, içeriğinin hangi yöntem ve tekniklerle sunulacağı, öğrencilerin hangi ölçütlere bağlı olarak değerlendirileceği, eğitim sürecinin nasıl değerlendirileceği gibi belli başlı sorun alanları da vardır. Tüm bu sorun alanlarının derinlikli tartışma konusu yapılması temelde felsefenin özelde ise eğitim felsefesinin işi olduğu söylenebilir. Çünkü eğitim felsefesi eğitim faaliyetlerinin daha etkili yürütülmesi için eğitim bilimine ve eğitimcilere yol, yöntem göstererek kılavuzluk yapar. Bu nedenle her eğitim faaliyetinin felsefi bir paradigmaya dayanması kaçınılmazdır. Hatta felsefesiz bir eğitim düşünmek neredeyse olanaksızdır. Dolayısıyla bu araştırma da 1924 yılında Türkiye’ye gelerek modern eğitim sistemimizin felsefi temellerini atan, eğitim sistemimizin ilk kurucuları arasından yer alan ve eğitim sistemimiz üzerinde derin etki bırakan Amerikalı filozof ve eğitim kuramcısı olan John Dewey’nın eğitim anlayışını konu etmektedir